Hjem » Kreftrisiko og mat

Kreftrisiko og mat

Kreftrisiko kan omtrent halveres med riktig mat og livsstil. Sunt kosthold kan i stor grad redusere risiko for å få flere sykdommer. Både direkte og gjennom forebygging av overvekt og fedme.

 • Fullkorn, frukt og grønt, nøtter, kjerner, bønner og linser er maten som anbefales av verdens ledende kreftforskere.
 • Ferdigprodukter av kjøtt bør helst unngås fullstendig.
 • Ultraprosessert mat og tilsatt sukker bør begrenses.
 • 30 gram kostfiber per dag er målet, og kostfiber finnes kun i plantekost.

Verdens ledende organisasjon innen kreftforskning, WCRF, har flere råd til et sunt kosthold når det gjelder forebygging av kreft. Ny rapport ved WCRF om livsstil og kreft er lansert i 2018 – CUP.

Her kan du lese om ulike krefttypene, risiko og forebygging på WCRF sine nettsider

Kosthold for å forebygge kreft – hva sier WCRF 2021

«Make wholegrains, vegetables, fruit and pulses (legumes) such as beans and lentils a major part of your usual daily diet.

One of our Cancer Prevention Recommendations is to make wholegrains, vegetables, fruit, and pulses (legumes) such as beans and lentils a major part of your usual daily diet.

There is evidence that eating wholegrains, fibre, vegetables and fruit can help protect against certain cancers, as well as against weight gain, overweight and obesity.

Eat at least 30g of fibre and at least 400g of fruit and veg each day.

There is strong evidence that eating wholegrains protects against colorectal cancer, and that eating foods containing dietary fibre protects against colorectal cancer and against weight gain, overweight and obesity.»

USAs kreftforening 2020 – retningslinjer for kosthold og fysisk aktivitet

American Cancer Society’s Diet and Physical Activity Guideline anbefaler å øke plantebaserte matvarer og utelukke eller begrense rødt og bearbeidet kjøtt for å redusere kreftrisikoen. I tillegg til å fremheve fysisk aktivitet og opprettholde en sunn vekt, fokuserer anbefalingene på å spise frukt, grønnsaker, belgfrukter og fullkorn og begrense eller ekskludere rødt kjøtt og bearbeidet kjøtt for å redusere risikoen for kreft.

Sitert retningslinjen:

“The best available evidence continues to support recommendations to limit intake of red and processed meats for cancer prevention.
Potential biologic mechanisms underlying these associations include consumption of nitrates and nitrites in processed meats, with oxidative DNA damage from the formation of nitrosamines in the gut catalyzed by heme iron and the formation of heterocyclic aromatic amines and polycyclic aromatic hydrocarbons during high‐heat cooking of meat,such as cooking meat over flames or grilling. It is not known whether there is a safe level of consumption for either class of meat products, since the risk of colon cancer increases 23% with each additional serving (almost 2 ounces) of processed meat and 22% per 3 ounces serving of red meat”

Rapporten etterlyser også samfunnsinitiativer og offentlig politikk for å øke tilgangen til sunn mat.

Kilde:  Rock CL, Thomson C, Gansler T, et al. American Cancer Society Guideline for Diet and Physical Activity for Cancer Prevention. CA Cancer J Clin. Published online June 9, 2020. Hele retningslinjen kan leses her https://acsjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.3322/caac.21591

Kosthold spiller en rolle i kreftforebygging

WCRF identifiserer altså disse grep som viktige i forebygging av kreft:

 • Å spise mer grønnsaker, frukt, fullkorn, bønner, linser og erter.
 • Å spise mindre rødt kjøtt, mindre salt, sukker og energitette matvarer.
 • Unngå bearbeidet kjøtt av både hvitt kjøtt og rødt kjøtt.
 • Erstatte rødt kjøtt og bearbeidet kjøtt med hvitt kjøtt, fisk og belgvekster.

Kreftforeningen  peker også på kosthold som en viktig faktor for å forebygge kreft:

Kostholdet vårt påvirker risikoen for å utvikle kreft. Det er derfor lurt å spise sunt og variert.

Du kan redusere risikoen for kreft. Det er en sammenheng mellom det du spiser og drikker og risikoen for å utvikle sykdom. Et balansert kosthold vil redusere risikoen for kreft og andre livsstilssykdommer.”

Norske helsemyndigheter mener at kosthold er viktig i forebygging av flere typer kreft:

«Spiser du sunt og er fysisk aktiv i hverdagen, reduserer du risikoen for blant annet hjerte- og karsykdommer, type 2-diabetes, høyt blodtrykk, flere former for kreft, beinskjørhet, tannråte, overvekt og fedme.»

USAs kreftforening 2020 om kosthold og kreftforebygging

For å redusere risikoen for kreft, bør vi spise mer mat fra planteriket og mindre kjøtt. 9 juni 2020 ble den nyeste versjonen av den USAs kreftforeningens retningslinjer for kosthold og fysisk aktivitet (American Cancer Society’s Diet and Physical Activity Guideline) publisert. Denne er utviklet av et nasjonalt panel av eksperter innen kreftforskning, offentlig politikk og sykdomsforebygging, og hvor målet er kreftforebygging.

I tillegg til fysisk aktivitet og det å holde sunn vekt, være fysisk aktiv og begrense/kutte ut alkohol, anbefaler forfatterne et kosthold som først og fremst inkluderer frukt, grønnsaker, belgfrukter og fullkorn. Matvarene vi bør redusere eller kutte ut er rødt kjøtt, ferdigprodukter av kjøtt, brus, ultrabearbedet mat og hvitt mel.

All tilgjengelig forskning setter konsekvent et slikt kostholdsinntak i forbindelse med redusert risiko for kreft, redusert risiko for å dø av kreft og redusert risiko for andre sykdommer, samt fordeler for miljøet.

Sitert retningslinjen:

«A healthy eating pattern includes:

◦Foods that are high in nutrients in amounts that help achieve and maintain a healthy body weight;◦A variety of vegetables—dark green, red, and orange, fiber‐rich legumes (beans and peas), and others;◦Fruits, especially whole fruits with a variety of colors; and◦Whole grains.

A healthy eating pattern limits or does not include:

◦Red and processed meats;

◦Sugar‐sweetened beverages; or

◦Highly processed foods and refined grain products.»

Den hyppigste kreftformen i Norge kan forebygges med kosthold

Mindre tarmkreft med plantekost – les på WCRF sine sider om tykktarmskreft.

Kreft i tarmen er den hyppigste kreftformen i Norge for begge kjøtt til sammen. Betegnelsen tarmkreft gjelder som oftest kreft i tykktarm og endetarm, eller såkalt kolorektal kreft. WCRF, Worlds Cancer Research Fund, som er verdens største non-profitt kreftforskningsorganisasjon, har september 2017 publisert en ny, stor kunnskapsoppsummering om tykktarmskreft – CUP- Continuous Update Project.

Deres analyse er et stort arbeid, som har sett på siste års studier om tykktarmskreft. Rapporten har samlet vitenskapelige bevis fra 99 studier fra hele verden. Studiene undersøkte mer enn 29 millioner voksne og over 247.000 tilfeller av kolorektal kreft. Lenke til CUP-prosjektet om tykktarmskreft ved WCRF er her

Det er også i 2011 funnet en mulig årsakssammenheng mellom flere typer matvarer og kreft i ulike kroppsorganer, som bl.a.

 • høyt inntak av jern fra matvarer,
 • ost,
 • matvarer med dyrefett,
 • matvarer med tilsatt sukker,
 • melk og meieriprodukter,
 • meierismør og kreft.

Se fullstendig oversikt på side 265 i kunnskapsgrunnlaget til norske kostråd 2011 

Mat som reduserer kreftrisiko

Det finnes en sannsynlig årsakssammenheng/dokumentasjon for at:

 • «Matvarer med fiber (minst 25 g fiber/d) som belgvekster, stivelsesholdige rotvekster, fullkornsprodukter, frukt, bær og grønnsaker, reduserer risiko for kreft i tykktarm og endetarm.»
 • «Inntak av frukt, bær og grønnsaker reduserer risiko for kreft i munn og svelg, strupehodet, spiserør og magesekk. Både frukt og bær og grønnsaker har hver for seg denne effekten. Effekt varierer med eksponering og de forskjellige  kreftsykdommene.»
 • Inntak av matvarer med betakaroten, folat, lykopen, selen, vitamin C, melk, calsiumtilskudd og selentilskudd reduserer kreftrisikoen.

Det er en sterkere sammenheng (overbevisende) mellom fysisk aktivitet, rødt og bearbeidet kjøtt og kreft enn sammenheng (sannsynlig) mellom intak av frukt og grønt og kreft.

Se fullstendig oversikt på side 265

Både hvitt og rødt kjøtt kan øke risikoen for kreft

Både hvitt kjøtt og rødt kjøtt kan øke risiko for kreft. Rødt kjøtt øker risiko for kreft hvis man spiser mer enn 500 gram rødt kjøtt per uke. Både rødt og hvitt kjøtt øker kreftrisiko når kjøttet blir konservert med salt, nitrat/nitritt eller røyking, og mulig når både hvitt kjøtt og rødt kjøtt blir stekt og grillet.

Plantebasert kosthold, derimot, reduserer risikoen for kreft, ifølge både Kreftforeningen, WCRF og helsemyndighetene i mange land.

Les mer om rødt kjøtt og bearbeidet kjøtt:

Kjøtt som ikke øker risiko for kreft

 • Hvitt kjøtt som verken er bearbeidet, stekt eller grillet. For eksempel kokt kylling, kokt kalkun, kokt høne.
 • Rødt kjøtt i mengder under 500 gram per uke som verken er bearbeidet, stekt eller grillet. Eksempel: Lammefrikasse.
 • Kjøtt og kjøttprodukter som er temperaturbehandlet (frysing eller koking) betraktes ikke som bearbeidet kjøtt.
 • Det er usikkert om vilt, dvs. kjøtt fra rein, elg, hjort o.l. øker kreftrisikoen. Ernæringsrådet sier følgende om vilt:
 • «Kjøtt fra ville dyr er vanligvis magrere, inneholder en større andel flerumettede fettsyrer og mindre mettet fett enn kjøtt fra husdyr.»

Kreftforeningen: Plantebasert kosthold mot kreft

Produkter som er rike på kostfiber og antioksidanter er spesielt gunstige med tanke på kreftforebygging. Frukt, grønnsaker, bær, fullkornsvarer, belgvekster som bønner, linser og erter er spesielt anbefalt. Hvorfor disse vegetabilske matvarene reduserer risiko for kreft er foreløbig ikke kjent. Dette sier Kreftforeningen:

“Mat fra planter er godt mot kreft. Det er mest sannsynlig at det er kombinasjonen av stoffer som finnes i hele matvarer som frukt og grønnsaker som er viktig med hensyn til gode helseeffekter.”

“Det er nå godt dokumentert at et plantebasert kosthold med mye frukt og grønnsaker vil redusere risikoen for mange sykdommer som hjerte-kar sykdommer, diabetes og kreft. Nyere forskning viser at den gunstige effekten av slik mat skyldes noe mer enn innholdet av de enkelte ”vanlige” næringsstoffene.”

Helsemyndighetene anbefaler et hovedsakelig plantebasert kosthold

Kostråd for bedre helse – Helsemyndighetenes kostråd nummer en:

Det anbefales et kosthold som hovedsakelig er plantebasert, og som inneholder mye grønnsaker, frukt, bær, fullkorn og fisk, og begrensede mengder rødt kjøtt, salt, tilsatt sukker og energirike matvarer.»

Matoppskrifter fra kreftforskningsorganisasjonen WCRF

Oppskriftene fra Verdens stiftelse for kreftforskning, WCRF

Hva er kreft og hvordan forebygge kreft?

Hva er kreft? Hvorfor får man kreft og hvem får kreft?

 • Oncolex, en nettside laget av bl.a. kreftleger ved Oslo Universitetssykehus, forklarer hva kreft er:

«Kreft er en sykdom som starter i en celle, men som kan utvikle seg til å skade et organ, et organsystem eller en hel organisme. I motsetning til cellene i godartede svulster har kreftcellene evne til å vokse inn i andre organer og spre seg via blod eller lymfesystemet.»

 • Store norske leksikon: Kreft er det samme som neoplasi:

«En neoplasi er en vekstforstyrrelse, en ny vekst av celler som vokser unormalt i forhold til den vanlige vekst og utvikling i organet og uavhengig av kroppens vanlige reguleringsmekanismer. Andre ord som benyttes på neoplasi er svulst og tumor. Mens neoplasi også inkluderer vekstforstyrrelser i bloddannende celler i benmargen (leukemier), er en svulst en neoplasi som kan påvises som en distinkt kul, knute eller fortykkelse. Tumor betyr kul, knute eller fortykkelse og kan skyldes mange ulike prosesser hvorav neoplasi (svulst) er én. I klinisk praksis bruker man ofte tumor, svulst og neoplasi om hverandre.»

Enkelte typer kreft kan helbredes (som regel ved et kirurgisk inngrep, en operasjon) og har derfor en god prognose. Andre typer kreft oppdages ikke tidlig nok til å kunne behandles.

Hvordan forebygge kreft ved hjelp av kosthold?

Kosthold spiller en rolle i forebygging av kreft. Noen matvarer øker risiko for kreft og andre matvarer reduserer kreftrisikoen. Helsemyndighetene i flere land, samt store internasjonale organisasjoner har utarbeidet kostråd som hjelper til å forebygge både kreft og andre sykdommer.

Matvarer som kan føre til kreft: Rødt kjøtt og bearbeidet kjøtt, både av hvitt og rødt kjøtt, er sterkt knyttet til kreft. Bearbeidet kjøtt er kjøtt av både hvitt og rødt kjøtt som er konservert ved å tilsette enten salt, nitrat eller nitritt, samt kjøtt som er røykt. Stekt og grillet kjøtt kan også føre til kreft, men sammenhengen er svakere. Energirike matvarer kan bidra til fedme, som i seg selv er en risikofaktor for kreft. Les mer om flere typer kjøtt, både rødt og hvitt, som fører til kreft. Les om sammenheng mellom kosthold og kreft her.

Livsstilsfaktorer og kreft: Overvekt, røyk, inaktivitet, alkohol

Det er flere livsstillsfaktorer som virker kreftforebyggende: Fysisk aktivitet, normal vekt, riktig kosthold og røykfrihet.

Se anbefalinger til Verdens stiftelse for kreftforskning, WCRF, for forebygging av kreft:

 • Don’t use supplements to protect against cancer
 • Be as lean as possible without becoming underweight
 • Be physically active for at least 30 minutes every day. There is strong evidence that physical activity protects against cancers including bowel and breast cancer.
 • It is best for mothers to breastfeed

Recommendations for cancer survivors

 • After treatment, cancer survivors should follow the recommendations for cancer prevention

And, always remember – do not smoke or chew tobacco.»

Verdens største organisasjon innen kreftforskning, WCRF

har utviklet grundig metodologi for oppsummering av all tilgjengelig forskning om kosthold og utvikling av kreft. På bakgrunn av oppsummeringen har WCRF lagd konkrete anbefalinger for forebygging av kreft. Heldigvis, sammenfaller disse anbefalingene med kostråd for forebygging av hjerte- og karsykdom, diabetes type to og overvekt.

Anbefalinger for livsstil, der fire av ti angår kosthold, og kreftforebygging er her 

Når det gjelder kosthold, er anbefalingene slike:
 • Limit ‘fast foods’
 • Eat wholegrains, veg, fruit, beans
 • Limit red & processed meat
 • Limit sugary drinks

World Cancer Research Funds store rapport fra 2018 som konstaterer at vi kan forebygge 50 % av all kreft dersom vi får til en vridning til minimum 2/3 plantebasert kosthold, der pølser og annen junc food unngås, samt kutter ut tobakksrøyk og holder oss slanke.

Forskere fra Harvard University

har regnet ut at kjøttkutt kan forebygge en tredjedel av for tidlige dødsfall, skriver The Telegraph:

«At least one-third of early deaths could be prevented if everyone moved to a vegetarian diet, Harvard scientists have calculated.

Dr Walter Willett, professor of epidemiology and nutrition at Harvard Medical School said the benefits of a plant-based diet had been vastly underestimated.»

Reklame

Få Twitter-oppdateringer fra Helseogmat.net

Stikkord

%d bloggere liker dette: