Hjem » Kolesterol og mat » Kolesterol i mat

Kolesterol i mat

Kolesterolmengden i maten har sammenheng med kolesterolnivået i blodet hos omtremt en tredel av befolkningen. Omtrent en tredel av befolkningen er såkalte “respondere”. Hos “respondere” fører et høyt inntak av kolesterolrike matvarer som egg, rogn, smør og kyllingkjøtt til økte kolesterolverdier i blodet. Høye kolesterolnivåer i blodet er en viktig risikofaktor for utvikling av åreforkalkning og hjerte- og karsykdommer som hjerteinfarkt, hjerneslag og hjertekrampe.

Det er en sannsynlig årsakssammenheng mellom inntaket av kolesterol via kosten og økning av kolesterolnivå i blodet. Høye kolesterolnivåer i blodet er en viktig risikofaktor for utvikling av åreforkalkning og hjerte- og karsykdommer som hjerteinfarkt, hjerneslag og hjertekrampe. Les hva er kolesterolsensitivitet og hvem er kolesterol-respondere:

Likevel, har helsemyndighetenes råd til den friske befolkningen om å begrense inntaket av egg (den mest kolesterolrike matvaren i et vestlig kosthold) til maksimalt to per uke falt bort. Nå sier helsemyndighetene isteden at inntaket av egg ikke bør øke.

Kunnskapsoppsummeringer tilsier at det skal være trygt for friske mennesker å spise opp til ett egg per dag, eller opp til 7 egg per uke. Det er også enighet om at personer med økt risiko for hjerte- og karsykdommer, spesielt diabetikere, samt de som allerede har utviklet hjerte- og karsykdom, bør begrense sitt kolesterolinntak til 200 – 300 mg per dag. Les mer hvilke matvarer inneholder mest kolesterol her:

Hva er et høyt inntak av kolesterol?

Her er det viktig å skille mellom to grupper mennesker, 1) friske og uten risikofaktorer og 2) de med sykdom eller med risikofaktorer:

1. Friske mennesker uten risikofaktorer for utvikling av hjerte- og karsykdom og

2A. Mennesker som allerede har etablert hjerte- og karsykdom, f.eks. gjennomgått et hjerteinfarkt.

2B. Friske mennesker med risikofaktorer for hejrte- og karsykdom. Risikofaktorer for å utvikle hjerte- og karsykdom   er bl.a. røyking, høyt kolesterol og overvekt.

2C. Diabetikere.

To egg per uke er nok

Når det gjelder egg, kolesterol og helse, er det i det siste gjort mye forskning. Oppsummert forskning viser i 2021 at eggeplommer og andre matvarer rike på kolesterol, som smør, ost og kyllingkjøtt øker risiko for hjerte- og karsykdom, diabetes og noen andre sykdommer. Les oppsummering fra 2021 om egg og helse her

Kolesterolinntak opp til/tilsvarende 6 egg per uke skal være trygt for de friske

Det er ikke fastsatt noen konkret grense på hva som er høyt kolesterolinntak for friske mennesker, men helsemyndighetene ber om at inntaket av egg, den mest kolesterolrike matvaren, ikke øker. Matportalen.no skriver følgende om egg og koelsterol:

«Men myndighetene har uttalt at fordi egg har et høyt innhold av kolesterol, er det ønskelig at forbruket ikke stiger.»

Når det gjelder egg, ligger grensen på 6 – 7 egg per uke, eller ett egg per dag.

Det er i noen studier (http://ajcn.nutrition.org/content/87/4/964.full.pdf+html og http://circ.ahajournals.org/content/117/4/512.full.pdf+html)  påvist sammenheng mellom et høyt inntak av egg (>7/uke) og henholdsvis økt total dødelighet og hjertesvikt hos menn:

«Infrequent egg consumption does not seem to influence the risk of CVD in male physicians. In addition, egg consumption was positively related to mortality, more strongly so in diabetic subjects, in the study population. «
«Our data suggest that infrequent egg consumption is not associated with the risk of HF. However, eggconsumption of >1 per day is related to an increased risk of HF among US male physicians.»

En stor meta-amnalyse  (kunnskapsoppsummering) «Egg consumption and risk of coronary heart disease and stroke: dose-response meta-analysis of prospective cohort studies» har konkludert med at det ikke er sammenheng mellom inntaket av opp til 7 egg per uke og utvikling av hjerte- og karsykdommer, bortsett fra pasienter med diabetes:

«Consumption of up to one egg per day was not associated with increased risk of coronary heart disease or stroke. Subgroup analysis suggested that consumption of up to one egg per day was associated with a significantly elevated risk of coronary heart disease in diabetic populations, and a reduced risk of hemorrhagic stroke.»

 (Hemorrhagic stroke betyr hjerneslag med blødning, omtrent 15 % av alle hjerneslag.)

En god gjennomgang av studier presenteres av kliniske ernæringsfysiologer på nettsiden matersunt.no :

«To metaanalyser publisert i 2000 og 2004 fant ingen signifikant sammenheng mellom egginntak og hjerte- og karsykdommer. Disse funnene ble ytterligere forsterket av resultatene fra tre prospektive studier, publisert i 2006, 2007 og 2008. På den andre side så ble et høyt inntak av egg (>7/uke) assosiert med økt total dødelighet i den sistnevnte studien, og med hjertesvikt hos menn i en annen studie, men dette var ikke tilfelle hvis inntaket av egg var inntil seks i uken. Liknende resultater relatert til dødelighet ble funnet blant kvinner i en japansk studie når en sammenliknet lavt (1-2/uke) og høyt inntak (1/dag). Videre fant to studier fra 1999 og 2007 en positiv assosiasjon mellom høyt inntak av egg (1/dag) og økt risiko for hjerte- og karsykdommer blant diabetikere. I tillegg så er det funnet at et daglig inntak av egg øker risikoen for selve utviklingen av diabetes type 2. Det spekuleres faktisk i om diabetikere er mer sensitive overfor kolesterol i kosten eller at de har en atypisk mekanisme for transport av kolesterol i kroppen.»
 

Under 200 – 300 mg kolesterol per dag ved (risikofaktorer for og ved) hjerte- og karsykdom

For dem som har høyt kolesterol og andre risikofaktorer for utvikling av hjerte- og karsykdommer, ligger grensen på 200 – 300 mg kolesterol per dag. For dem som har fått etablert hjerte- og karsykdom (som f.eks. gjennomgått hjerteinfarkt eller påvist trange hjertekar eller halskar) og bruker kolesterolsenkende medisiner (f.eks. statiner), ligger grensen på 200 mg kolesterol per dag.

Personer med høyt kolesterol eller personer med økt risiko for utvikling av hjerte- og karsykdommer bør ikke spise mer enn 300 mg kolesterol per dag.

Hvor mye er 300 mg kolesterol per dag? 300 mg betyr opp til 2 egg per uke, slik man har plass til kolesterolet fra andre kilder.

Bramat.no, en nettside som drives av ernæringsfysologer, skriver hvor mye kolesterol i maten man kan spise daglig:

«Helsedirektoratet anbefaler alle som har høyt kolesterol å holde seg under 300 mg kolesterol per dag. De som er under intensiv behandling der kolesterolet må ned raskt, rådes til å begrense inntaket til maks. 200 mg kolesterol per dag. I praksis sier man at hjertesyke bør begrense seg til to eggeplommer i uken, slik at man også har plass til litt kolesterol fra andre kilder.»

Les hvem som har risiko for utvikling av hjerte- og karsykdom

Triglyseridnivået i blodet er avhengig av kosthold

Man kan oppnå en signifikant reduksjon i kolesterolverditallene ved omlegging til riktig kosthold, ifølge  Lipidklinikken, Oslo Universitetssykehus:

«Du kan oppnå 10 – 30 % senkning av kolesterolet og opptil 90 % reduksjon av triglyseridene ved å følge et hjertevennlig kosthold.»

Høyt kolesterol i mat og risikoen for hjerte- og karsykdommer

Egg kan øke kolesterolet og risiko for hjerte- og karsykdommer, skriver forskning.no:

“Forskeren David Spence fra University of Western Ontario i Canada, som er en av forskerne bak den nye studien i tidsskriftet Artherosclerosis, mener at man bør anbefale å kutte ut regelmessig eggspising fullstendig hvis man har økt risiko for hjerte-og karsykdommer.»
«Det har vært kjent lenge at et høyt kolesterolinntak øker risikoen for kardiovaskulære sykdommer, og eggeplommer har et veldig høyt kolesterolinnhold.»

Les mer om kolesterol, mat og helse

Les også om mat, kosthold og helse

Kilder:

  1. http://www.forskning.no/artikler/2012/august/330250
  2. http://bramat.no/kosthold/matvarer/944-oker-egg-kolesterolet
  3. http://matvaretabellen.no/
  4. http://www.matportalen.no/matvaregrupper/tema/egg/#tabs-1-2-anchor

Få Twitter-oppdateringer fra Helseogmat.net

Stikkord

%d bloggere liker dette: