Hjem » kjøtt » Hva er rødt kjøtt?

Hva er rødt kjøtt?

Roast beef cooked under high heat

Rødt kjøtt er kreftfremkallende, grunnet jern og nitrosaminer

Rødt kjøtt er kjøtt fra firbente dyr: domestiserte dyr som svin, storfe, geit og sau, og vilt – elg, hjort, rein o.a. I store mengder (mer enn 350 gram per uke) gir kjøtt risiko for kreft, hjerte-og karsykdom, diabetes 2, overvekt og kreft. Rødt kjøtt kan spises kokt, stekt, kvernet og stekt, og i form av pølser, pålegg og andre ferdigprodukter av kjøtt – som er såkalt bearbeidet kjøtt.

Hva gjør kjøtt rødt?

Det er jernet som finnes i kjøtt, såkalt hem-jern, som gir kjøttet rød farge. Jo mer jern, jo rødere er kjøttet. Og jo rødere kjøttet er, jo mer helseskadelig det er.

Eksempler på rødt kjøtt:

Ubehandlet rødt kjøtt:

 • kjøttdeig uten salt
 • svinefile, indrefile
 • hjemmelagde karbonader
 • får-i-kål-kjøtt
 • annet lammekjøtt

Bearbeidet rødt kjøtt

 • kokt skinke
 • kjøttdeig eller karbonadedeig tilsatt salt
 • salami
 • pølser av svin eller storfe
 • kjøttkaker fra butikk
 • bacon

Hva slags næringsstoffer inneholder rødt kjøtt?

Mesteparten av kjøttets vekt er vann, ca 70 – 75 %- Det er omtrent 20 – 25 gram protein i kjøtt, noe fett – avhengigs av type kjøtt, samt mikronæringsstoffer: jern, sink, vitaminer. Alle typer kjøtt inneholder kolesterol. Fettet er av mettet type i drøvtyggerkjøtt, og blandet – i svin og kylling. Sjekk det totale næringsinnholdet i ulike typer kjøtt på matvaretabellen.no

I norsk kosthold kommer kun 20 % av jerninntaket med kjøtt, og kun 27 % av proteininntaket – med kjøtt. Dermed kan kjøttet trygt kuttes ned på eller kuttes helt ut. Verken Norges kostråd eller kostråd fra andre vestlige land,  som er nyere enn norske kostråd, oppfordrer til å spise kjøtt. Til og med vegansk kosthold er anerkjent som fullverdig, hvis riktig sammensatt og med noen kosttilskudd (vitaminene D og B12, og jod).

Er rødt kjøtt sunt eller usunt?

Rødt kjøtt i seg selv, i små mengder, er nøytralt – verken sunt eller usunt og kan inngå i kosten. Rødt kjøtt bidrar med næringsstoffer, men det er ikke noen sunne stoffer i rødt kjøtt, og rødt kjøtt er ikke nødvendig å ha i kostholdet for å opprettholde god helse eller ernæringsstatus.

Det er når man spiser for mye rødt kjøtt, blir kjøttspisingen helseskadelig. I store mengder (mer enn 350 gram per uke) gir kjøtt økt risiko for

 • kreft,
 • hjerte-og karsykdom,
 • diabetes 2,
 • overvekt og
 • kreft.

Hvor mye rødt kjøtt er for mye/farlig for helsen?

Danmarks kostråd fra 2021 oppfordrer til å begrense kjøttspisingen til 350 gram per uke totalt, altså alle typer kjøtt til sammen.

Norske gamle kostholdsråd, fra 2011, sier at mengden rødt kjøtt bør begrenses til under 500 gram rødt kjøtt per uke. Det er altså slik at all mengde rødt kjøtt som er mellom 0 (null) og 500 gram per uke, var ok ihht vitenskapen fra 2011. Når er det mellom null og 350 gram av kjøtt per uke totalt, av alle slags kjøtt, som er farlgi for helsen.

Det er spesielt jern, nemlig hem-jern, jernformen som finnes i muskelfibre, og nitrosaminer som dannes i tarmen når man spiser ferdigprodukter av kjøtt, som gjør at kjøttet blir kreftfremkallende. Les mer hva Kreftforeningen og WCRF sier om hem-jern i kjøttet, under.

Helserisiko ved rødt kjøtt

Det er godt dokumentert at høyt inntak av rødt kjøtt og spesielt av bearbeidet kjøtt øker risiko for diabetes type 2, overvekt, hjerteinfarkt og kreft i tykktarm og endetarm, den vanligste formen for kreft i Norge og Vesten. Sjekk kildene om kjøtt og livsstilssykdommer her

Nordisk ministerråd 2014: spis mindre bearbeidet kjøtt – reduser risiko for tykktarmskreft, diabetes 2, overvekt og koronar hjertesykdom

“There is strong epidemiological evidence that high consumption of processed meat increases the risk of colorectal cancer, type-2 diabetes, obesity, and coronary heart disease. Similar, but weaker, associations have been observed for red meat. Replacing processed and red meat with vegetarian alternatives (such as pulses), fish, or poultry reduces the risk.”

Kilde: Nordisk ministerråd, 2012. Nye nordiske næringsstoffsanbefalinger. Part 1, Summary, principles and use, 5th edition.

Norske helseforskere og medlemmer i Nasjonalt råd for ernæring skriver følgende om rødt kjøtt i Tidsskriftet for den norske legeforening:

«De nye systematiske oversiktsartiklene om rødt og bearbeidet kjøtt viser at en reduksjon i inntaket av bearbeidet kjøtt på 21 g per dag er forbundet med en relativ risikoreduksjon for tidlig dødsfall på 8 % (1). Gjennomsnittlig inntak i Norge er imidlertid mer enn tre ganger så høyt (ca. 70 g/dag) (2), og en reduksjon som tilsvarer et gjennomsnittlig norsk inntak er forbundet med en relativ risikoreduksjon for tidlige dødsfall på rundt 35 % (13). For en 50 g reduksjon av rødt ubearbeidet kjøtt vises det til en reduksjon av tidlige dødsfall på 7 %.

Optimalisering av befolkningens kosthold globalt er antatt å kunne forebygge 11 millioner dødsfall årlig og 255 millioner tapte leveår (4).»

Er rødt kjøtt kreftfremkallende?

WHO konkluderte i 2015, på bakgrunn av gjennomgangen av over 800 relevante studier, at ferdigprodukter av kjøtt, både hvitt og rødt, er overbevisende kreftfremkallende for mennesker. I Norge kommer ca 50% av kjøttinntaket nettopp i form av bearbeidet kjøtt.

Rødt kjøtt i seg selv, også ikke-bearbeidet rødt kjøtt, eller såkalt rent/ubehandlet rødt kjøtt, er sannsynlig kreftfremkallende for mennesker i mengden over 500 gram per uke. Omtrent halvparten nordmenn spiser helseskadelig mye rødt kjøtt også i forhold til gamle norske kostråd – fra 2011-2014.

WHO om rødt kjøtt og helse: sannsynlig kreftfremkallende

Verdens helseorganisasjon konkluderte i oktober 2015 at bearbeidet kjøtt er overbevisende kreftfremkallende (forårsaker kreft i tykktarm og endetarm), og bevisstyrken her er like stor som for tobakk og asbest, mens rødt kjøtt er sannsynlig kreftfremkallende:

«After thoroughly reviewing the accumulated scientific literature, a Working Group of 22 experts from 10 countries convened by the IARC Monographs Programme classified the consumption of red meat as probably carcinogenic to humans (Group 2A), based on limited evidence that the consumption of red meat causes cancer in humans and strong mechanistic evidence supporting a carcinogenic effect.»
«This association was observed mainly for colorectal cancer, but associations were also seen for pancreatic cancer and prostate cancer.»
«Processed meat was classified as carcinogenic to humans (Group 1), based on sufficient evidence in humans that the consumption of processed meat causes colorectal cancer.»
«Additionally, a positive association with the consumption of processed meat was found for stomach cancer.»
«The experts concluded that each 50 gram portion of processed meat eaten daily increases the risk of colorectal cancer by 18%»

Kilder:

Kreftforsker-panel fraråder bearbeidet rødt og hvitt kjøtt, også små mengder

Både WHOs kreftpanel (IARC), Verdens største stiftelse for kreftforskning (WCRF, World Cancer Research Fund), Harvard School of Public Health og American Institute for Cancer Research (AICR) fraråder å spise bearbeidet kjøtt på daglig basis. Bearbeidet kjøtt er i praksis alle ferdigprodukter av kjøtt, både av hvitt kjøtt og rødt kjøtt. Sjekk kildene om kjøtt og kreft her, blant annet WHOs oppsummering om kjott og kreft Ferdigprodukter av kjøtt inneholder i tillegg ofte for mye salt, og hele 30 % saltinntaket i norsk kosthold kmmer med kjøttprodukter.

USAs kreftforening: begrense eller utelukke både rødt og bearbeidet kjøtt

Kreftrisikoen øker med 23 % med hver porsjon av bearbeidet kjøtt. Det beste for helsen er å unngå ferdigprodukter av kjøtt fullstendig til daglig. Den amerikanske kreftforeningens retningslinjer for kosthold og fysisk aktivitet (American Cancer Society’s Diet and Physical Activity Guideline) er publisert i 2020. Denne er utviklet av et nasjonalt panel av eksperter blant annet innen kreftforskning, offentlig politikk og helseforebygging og hvor målet er kreftforebygging.

Veiledningen anbefaler å øke plantebaserte matvarer og utelukke eller begrense rødt og bearbeidet kjøtt for å redusere kreftrisikoen.  I tillegg til å fremheve fysisk aktivitet og opprettholde en sunn vekt, fokuserer anbefalingene på å spise frukt, grønnsaker, belgfrukter og fullkorn og begrense eller ekskludere rødt og bearbeidet kjøtt for å redusere risikoen for kreft.

Sitert retningslinjen til USAs kreftforening:

“The best available evidence continues to support recommendations to limit intake of red and processed meats for cancer prevention. (…) It is not known whether there is a safe level of consumption for either class of meat products, since the risk of colon cancer increases 23% with each additional serving (almost 2 ounces) of processed meat and 22% per 3 ounces serving of red meat”

Rapporten etterlyser også samfunnsinitiativer og offentlig politikk for å øke tilgangen til sunn mat. Kilde: Rock CL, Thomson C, Gansler T, et al. American Cancer Society Guideline for Diet and Physical Activity for Cancer Prevention. CA Cancer J Clin. Published online June 9, 2020. Hele retningslinjen kan leses her https://acsjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.3322/caac.21591

Hvorfor øker rødt kjøtt kreftrisiko?

Kreftforeningen  om hvorfor rødt kjøtt øker risiko for kreft:

«Rødt kjøtt inneholder fritt jern (hem) som påvirker tykktarmens slimhinne og er kremfremkallende. Når vi spiser kjøtt og kjøttprodukter vil det dannes nitrosoforbindelser i magesekk og tarm. Nitrosoforbindelser er assosiert med økt skade på DNA, og er større når vi spiser rødt kjøtt enn hvitt kjøtt.»
«Kjøtt og kjøttprodukter inneholder jern (hemjern og fritt jern) som kan føre til celleskade og økt cellevekst i tarmen. Fritt jern fra kjøtt og kjøttprodukter kan også fremme dannelsen av frie radikaler som gir økt oksidativt stress og betennelsesreaksjoner. I storfekjøtt er det omkring tre ganger så mye jern som i hvitt kjøtt og fisk, og for svinekjøtt et sted midt i mellom.»

WCRF: Jern i rødt kjøtt er kreftfremkallende

Worlds Cancer Research Fund WCRF sier følgende om rødt kjøtt:

«There is strong evidence that eating a lot of red meat is a cause of bowel cancer. One possible reason for this is that the compound that gives red meat its colour, haem, may damage the lining of the bowel. Studies also show that people who eat a lot of red meat tend to eat fewer plant-based foods, so they benefit less from their cancer-protective properties.»
«If you do eat red meat, cutting down can help protect against bowel cancer.»

WCRF er verdens største stiftelse for kreftforskning (kreftforskningsorganisasjon). Side 3 i WCRF sin brosjyre om kreftforebyggende kosthold:

«Researchers are continuing to study exactly how red meat raises cancer risk. When we eat red meat, our stomach produces substances called N-nitrosocompounds, which can damage DNA in our cells. Red meat also contains haem, a compound that contains iron and gives red meat its colour. This compound has been shown to damage the lining of the bowel.»

 

Om WCRF, Verdens stiftelse for kreftforskning:

«World Cancer Research Fund International (WCRF International) leads and unifies a global network of cancer charities dedicated to the prevention and control of cancer by means of healthy food and nutrition, physical activity and body weight.
Stopping cancer before it starts.»

Les mer om kreftrisiko og kosthold:

Reklame

Skriv din epostadresse for å følge denne bloggen og motta meldinger om nye artikler på epost.

%d bloggere liker dette: