Hjem » Kolesterol og mat » Kolesterolnivå og kolesterolverdier

Kolesterolnivå og kolesterolverdier

Her finner du svarene på:

Hva er normalt kolesterolnivå? Hva er forhøyet og høyt kolesterol? Når er det nødvendig å sette i gang kolesterolsenkende behandling? Er forhøyet kolesterol farlig i seg selv? Hva er s-kolesterol?

Normale kolesterolverdier er avhengig av kjønn og alder. Kolesterol på over 8 bør behandles med medisiner, unntatt hos kvinner i fertil alder.

Hva er normalt kolesterolnivå?

Det finnes flere kolesteroltyper: Total kolesterol (eller s-klesterol, dette betyr serum-kolesterol, eller kolesterolnivået i blodet), LDL-kolesterol, HDL-kolesterol og triglyserider.

En forenklet huskeregel for ideelle kolesterolverdier

«5 – 4 – 3 – 2 – 1»  er huskeregelen. Ideelt sett burde man ha følgende kolesterolverdier:

  • Totalkolesterol < 5,0 (mmol/L)
  • Forhold mellom verdiene for totalkolesterol og HDL-kolesterol < 4
  • LDL-kolesterol <3,0 (mmol/L)
  • Triglyserider <2,0 (mmol/L)
  • HDL-kolesterol >1

Forhøyet og høyt kolesterol

Nordens største oppslagsverk for leger og helsepersonell, Norsk helseinformatikk  skriver følgende om normalt, forhøyet og høyt kolesterol:

«Totalkolesterol,  Grenser for kolesterolnivå (konsentrasjonen i blod er målt i mmol/L):
  • Mindre enn 5 er ønskelig nivå 5,0-6,4 innebærer lett forhøyet kolesterol
  • 6,5-7,9 innebærer moderat forhøyet kolesterol
  • Høyere enn 8,0 betyr uttalt forhøyet kolesterol
Triglyserider: Triglyseridnivå høyere enn 2,3 mmol/L regnes som forhøyelse.
Det er en klar sammenheng mellom kolesterolnivå og risiko for å utvikle karsykdom i hjertet. Forhøyet nivå av triglyserider ser ut til å være en uavhengig risikofaktor for utvikling av karsykdom i hjertet, særlig hos kvinner.»

Normale kolesterolverdier for s-kolesterol, fra laboratoriet Fürst

Normalt kolesterolnivå varierer med kjønn og alder. Normale kolesterolverdier i blodprøvesvar, fra det medisinske laboratoriet Fürst:

S-Triglyserider

Referanseområde Enhet
<2,60 mmol/L

S-Kolesterol

Kjønn Alder Referanseområde Enhet
Kvinne 0 – 29 år 2,9 – 6,1 mmol/L
Kvinne 30 – 49 år 3,3 – 6,9 mmol/L
Kvinne > 50 år 3,9 – 7,8 mmol/L
Mann 0 – 29 år 2,9 – 6,1 mmol/L
Mann 30 – 49 år 3,3 – 6,9 mmol/L
Mann > 50 år 3,9 – 7,8 mmol/L

S-HDL-Kolesterol

Kjønn Referanseområde Enhet
Kvinne 0,95 – 2,74 mmol/L
Mann 0,75 – 2,14 mmol/L

S-LDL-kolesterol

Kjønn Alder Referanseområde Enhet
Kvinne 0 – 29 år 1,15 – 4,34 mmol/L
Kvinne 30 – 49 år 1,35 – 4,74 mmol/L
Kvinne > 50 år 1,95 – 5,34 mmol/L
Mann 0 – 29 år 1,15 – 4,34 mmol/L
Mann 30 – 49 år 1,35 – 4,74 mmol/L
Mann > 50 år 1,95 – 5,34 mmol/L

Ta blodprøver hos Fürst!

S-kolesterol betyr serum-kolesterol, det samme som kolesterol i blodet.

Les mer om kolesterol, mat og helse

Les også om mat, kosthold og helse

Kilder:
  1. http://nhi.no/sykdommer/hjerte-kar/ulike-sykdommer/hoyt-kolesterol-hyperlipidemi-1130.html
  2. http://www.furst.no/analyse-og-klinikk/analyser/kolesterol/

Få Twitter-oppdateringer fra Helseogmat.net

Stikkord

WHO
%d bloggere liker dette: