Hjem » Kolesterol og mat » Kolesterolnivå og kolesterolverdier

Kolesterolnivå og kolesterolverdier

Kolesterolverdier er viktig å måle fordi høyt kolesterol øker risiko for flere sykdommer: hjerteinfarkt, hjerneslag, åreforkalkning o.a. Fastlegen kan ta blodprøver, og laboratoriet Furst gir referanseverdier for kolesterol og utfører blodprøveanalyser. Det er viktig å vite sine kolesterolverdier og risikofaktorer. Hvorfor? Fordi det ikke finnes noen som helst symptomer på høyt kolesterol.

Her finner du svarene på:

Hva er normalt kolesterolnivå? Hva er forhøyet og høyt kolesterol? Når er det nødvendig å sette i gang kolesterolsenkende behandling? Er forhøyet kolesterol farlig i seg selv? Hva er s-kolesterol?

Normale kolesterolverdier er avhengig av kjønn og alder. Kolesterol på over 8 bør behandles med medisiner, unntatt hos kvinner i fertil alder. Pasientorganisasjon for Familiær Hyperkolesterolemi (FH) og Nasjonal kompetansetjeneste for
familiær hyperkolesterolemi (NKT for FH) har nettsider som er verdt å besøke for å finne ut kvalitetssikret informasjon om kolesterolverdier, hvem, når og hvorfor bær sjekke sine kolesterolverdier ved å ta blodprøver.

Hva er normalt kolesterolnivå?

Det finnes flere kolesteroltyper: Total kolesterol (eller s-klesterol, dette betyr serum-kolesterol, eller kolesterolnivået i blodet), LDL-kolesterol, HDL-kolesterol og triglyserider.

Total kolesterol

Laboratoriet Furst gir følgende referanseverdier for total kolesterol (les under)

ALDER REFERANSEOMRÅDE ENHET
0 – 29 år 2,9 – 6,1 mmol/L
30 – 49 år 3,3 – 6,9 mmol/L
≥ 50 år 3,9 – 7,8 mmol/L

LDL-kolesterol (det «dårlige» kolesterolet)

Referanseområde, laboratoriet Furst

ALDER REFERANSEOMRÅDE ENHET
0 – 29 år 1,2 – 4,3 mmol/L
30 – 49 år 1,4 – 4,7 mmol/L
≥ 50 år 2,0 – 5,3 mmol/L

S-Triglyserider

Referanseområde Enhet
<2,60 mmol/L

HDL-kolesterolet

Referanseområde, Furst

KJØNN REFERANSEOMRÅDE ENHET
Kvinne 1,0 – 2,7 mmol/L
Mann 0,8 – 2,1 mmol/L

Les også relevant artikkel om hjerte- og karsykdom og risikofaktorer: https://www.furst.no/analyse-og-klinikk/kliniske-problemstillinger/hjerte-karsykdom-risikofaktorer/

En forenklet huskeregel for ideelle kolesterolverdier

«5 – 4 – 3 – 2 – 1»  er huskeregelen. Ideelt sett burde man ha følgende kolesterolverdier:

 • Totalkolesterol < 5,0 (mmol/L)
 • Forhold mellom verdiene for totalkolesterol og HDL-kolesterol < 4
 • LDL-kolesterol <3,0 (mmol/L)
 • Triglyserider <2,0 (mmol/L)
 • HDL-kolesterol >1

Forhøyet og høyt kolesterol

Nordens største oppslagsverk for leger og helsepersonell, Norsk helseinformatikk  skriver følgende om normalt, forhøyet og høyt kolesterol:

«Totalkolesterol,  Grenser for kolesterolnivå (konsentrasjonen i blod er målt i mmol/L):

 • Mindre enn 5 er ønskelig nivå 5,0-6,4 innebærer lett forhøyet kolesterol
 • 6,5-7,9 innebærer moderat forhøyet kolesterol
 • Høyere enn 8,0 betyr uttalt forhøyet kolesterol

Triglyserider: Triglyseridnivå høyere enn 2,3 mmol/L regnes som forhøyelse.

Det er en klar sammenheng mellom kolesterolnivå og risiko for å utvikle karsykdom i hjertet. Forhøyet nivå av triglyserider ser ut til å være en uavhengig risikofaktor for utvikling av karsykdom i hjertet, særlig hos kvinner.»

Ta blodprøver hos Fürst!

S-kolesterol betyr serum-kolesterol, det samme som kolesterol i blodet.

Les mer om kolesterol, mat og helse

Les også om mat, kosthold og helse

Kilder:
 1. http://www.nktforfh.no/Nasjonal kompetansetjeneste for familiær hyperkolesterolemi (NKT for FH)
 2. http://nktforfh.no/images/uploads/files/Pasientinformasjon_fra_NKT_for_FH.pdf
 3. http://nhi.no/sykdommer/hjerte-kar/ulike-sykdommer/hoyt-kolesterol-hyperlipidemi-1130.html
 4. http://www.furst.no/analyse-og-klinikk/analyser/kolesterol/
 5. http://www.f-h.no/informasjon/vit-din-verdi
Reklame

Få Twitter-oppdateringer fra Helseogmat.net

Stikkord

%d bloggere liker dette: