Hjem » Helse og mat

Helse og mat

Det vi spiser påvirker helsen vår. Et sunt kosthold er et kosthold som ikke fører til, men forebygger kroniske sykdommer. Dette gjelder i stor grad livsstilssykdommer som diabetes type to, fedme og hjerte- og karsykdommer og kreft. Helseeksperter i Norge og internasjonalt er enige om følgende:

«Spiser du sunt og er fysisk aktiv i hverdagen, reduserer du risikoen for blant annet hjerte- og karsykdommer, type 2-diabetes, høyt blodtrykk, flere former for kreft, beinskjørhet, tannråte, overvekt og fedme.»

Hvilke matvarer er sunne?

Walter C. Willett, leder ved avdeling for ernæring ved Harvard Universitetet i Boston, presenterer i juni 2013 en kunnskapsoppsummering om sammenhengen mellom mat og helse:

«Good data now support the benefits of diets that are rich in plant sources of fats and protein, fish, nuts, whole grains, and fruits and vegetables; that avoid partially hydrogenated fats; and that limit red meat and refined carbohydrates.»

Et sunt kosthold er viktig

Et sunt kosthold har et stort potensiale i forebygging av kroniske kostrelaterte sykdommer. Derfor har helsemyndighetene utarbeidet Nasjonale kostholdsråd. Nasjonalt ernæringsråd om kostens forebyggende potensiale i  “Kostråd for å fremme folkehelsen og forebygge kroniske sykdommer”:

“For å oppnå en bedre folkehelse bør mange justere eller endre sine spise- og levevaner, noe som kan være en stor utfordring. Rådene bør være til hjelp for den enkelte til å oppnå en gradvis endring av sine vaner. Positive helsegevinster kan oppnås selv om man ikke fullt ut klarer å følge kostrådene.
Potensialet for forebygging av kroniske kostrelaterte sykdommer er stort. Verdens helseorganisasjon (WHO) og helsemyndighetene i de fleste land anslår at en stor del av forekomsten av kroniske sykdommer som hjerte- og karsykdommer, kreft, type 2-diabetes og fedme kan forebygges med endringer i kosthold, fysisk aktivitet og røykevaner (se kapittel 18).”

Norsk helseinformatikk, Nordens største oppslagsverk for leger og helsepersonell skriver følgende om hvorfor sunt kosthold er viktig:

«Et sunt kosthold er svært effektiv behandling mot både livsstilssykdommer og overvekt. Noen ganger er det faktisk vel så effektivt som å bruke medisiner – men du slipper bivirkningene.»

Matkultur og kosthold

Helsemyndighetenes råd tar utgangspunkt i norsk matkultur, matvaner og matvarer som er vanlige i norske butikker. Dette skriver Ernæringsrådet:

“Rådene tar utgangspunkt i matvarer og en matkultur som er vanlig i Norge. Kostrådene bør også inkorporeres slik at matglede og matens viktige sosiale betydning kan opprettholdes.”

Kostholdet kunne vært enda sunnere hvis befolkningen ikke hadde de usunne matvanene og hvis landet hadde et sunnere matkultur.

Hva er et sunt kosthold og sunne matvarer?

Kostråd for å fremme folkehelsen og forebygge kroniske sykdommer, side 302, om hvilke matvarer regnes som sunne:
«For noen matvarer finnes det ikke gode holdepunkter for at sykdomsrisiko verken økes eller reduseres ved inntak (dvs. dokumentasjonen defineres ikke som overbevisende eller sannsynlig i den evidensbaserte kunnskapsoppsummeringen). Slike matvarer kan likevel gi viktige bidrag til inntak av næringsstoffer, og kan derfor inngå i kostholdet på tross av at det per i dag ikke finnes gode nok holdepunkter for at de påvirker risiko for de kroniske folkesykdommene.»

Inspirasjonsbrosjyre for et sunnere kosthold «Små grep, stor forskjell» er utarbeidet av Helsedirektoratet. Denne brosjyren gir enkle og praktiske råd og forklaring på hvordan spise sunnere:

«Kostrådene i denne brosjyren kan brukes til veiledning og inspirasjon for sunn matglede.
 Ved å gi råd om kosthold og valg av matvarer ønsker Helsedirektoratet å inspirere til et kosthold som er bra for helsen. Spiser du sunt og er fysisk aktiv i hverdagen, reduserer du risikoen for blant annet hjerte- og karsykdommer, type 2-diabetes, høyt blodtrykk, flere former for kreft, beinskjørhet, tannråte, overvekt og fedme.»

Gode nettsider om sunt kosthold:

Les mer om hvordan sunt kosthold, mat og diett påvirker helsen

Les også:

Kilder:
  1. http://helsenorge.no/Helseogsunnhet/Sider/Spis-variert.aspx
  2. http://helsedirektoratet.no/publikasjoner/kostrad-for-a-fremme-folkehelsen-og-forebygge-kroniske-sykdommer/Publikasjoner/kostrad-for-a-fremme-folkehelsen-2011.pdf
  3. http://nhi.no/forside/belgfrukter-supermat-36245.html
  4. http://www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/kostrad-for-a-fremme-folkehelsen-og-forebygge-kroniske-sykdommer/Documents/oppsummering-av-kos-.pdf
  5. http://helsedirektoratet.no/publikasjoner/sma-grep-stor-forskjell-/Sider/default.aspx
  6. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23297654
  7. http://www.wcrf.org/cancer_research/cup/recommendations.php
  8. http://mathjelpen.no/

Få Twitter-oppdateringer fra Helseogmat.net