Om Helse og mat

Hvorfor er kosthold viktig og hvordan påvirker mat, kosthold og ernæring vår helse?  Helseogmat.net bruker solide kilder, både norske, utenlandske og internasjonale. Kunnskapsgrunnlag til statens retningslinjer, til norske og andre lands kostholdsråd, til kostråd fra store pasientforeninger, samt Harvard universitet, rapporter fra WCRF, systematiske oversikter, metaanalyser og store studier. Medline

Det som skiller denne siden fra andre sider om helse og kosthold, er at Helseogmat.net er uavhengig av offentlig helsepolitikk, politiske og myndighetenes føringer, og kommersielle interesser, samt bruker mye rådata – som kunnskapsgrunnlag til kostråd og retningslinjer.

Offentlige helsesider gir råd i tråd med offentlig helsepolitikk, og kildene som løftes fram er ofte farget av dette. Politiske føringer og dagens politikk påvirker statens kostråd. Sider og blogger fra aktører i næringslivet fremhever ofte fakta basert på kommersielle interesser, noe som også gjelder influenser-nettsider. På denne siden vil du finne informasjon fra flere kilder, blant annet fra kilder som ikke har latt seg farge av slike føringer.

Det vil si at du her finner informasjon som typisk er vanskelig å finne fram til via offentlige og kommersielle kanaler. Tanken er at dette skal være bidrag i et folkelig opplysningsprosjekt. Kroppen er (noe av) det viktigste mennesket har, og enhver bør ha tilgang til bred informasjon om forhold som angår egen helse.

Denne siden gir en sammenstilling av fakta med henvisninger, samt anbefalinger og vitenskapelige råd fra verdens fremste autoriteter på helse og ernæring.

Ernæringsfysiologer, leger, offentlige informasjonssider fra Norge og utlandet, offentlige publikasjoner, Norsk helseinformatikk (www.nhi.no), samt Verdens Stiftelse for Kreftforskning (WCRF) er blant kildene.

Siden er også ment for de som trenger uavhengig informasjon om helse og mat, som for eksempel journalister, studenter og politikere.

Mer om noen av kildene HelseogMat.net bruker:

Statens retningslinjer, store nettsteder for leger, forarbeid til andre lands kostholdsråd, rapporter fra store universiteter o.l.

«Hva er Medline og PubMed? Medline er en bibliografisk database, som regnes som en av de viktigste innen medisin. Den
registrerer og indekserer artikler fra ca 5400 medisinske tidsskrifter fra ulike land.»
«Medline produseres av National Library of Medicine (NLM) i USA. NLM selger Medline-dataene til ulike databaseleverandører som så selger basen videre med sitt grensesnitt (slik skjermen ser ut og måten man søker på). Det betyr at det finnes ulike versjoner av Medline, men innholdet er uansett det samme.
PubMed er gratisversjonen av Medline, og den får man tilgang til med et vanlig internettabonnement (f.eks. hjemme). Lenke til PubMed finner du på de Medisinske bibliotekenes databasesider.»
«Medscape from WebMD offers specialists, primary care physicians, and other health professionals the Web’s most robust and integrated medical information and educational tools. After a simple, 1-time, free registration, Medscape from WebMD automatically delivers to you a personalized specialty site that best fits your registration profile.
Some of the key features of Medscape from WebMD are:
-Original, professional medical content, including review articles, journal commentary, expert columns, patient education articles, book reviews, and more;
-Conference Coverage: Thought leaders summarize key data and presentations from major medical meetings;
-The Internet’s first primary-source medical journal, The Medscape from WebMD Journal of Medicine;
-Selected daily professional medical news in your specialty from Reuters, Medscape Medical News, and medical news journal publishers;
-Physician Optimized MEDLINE;
-Free subscription to Medscape’s MedPulse, a weekly email newsletter that highlights what’s new in your specialty on -Medscape from WebMD;
-More than 125 medical journals and textbooks».

Norsk helseinformatikk utgis av Norsk elektronisk legehåndbok:

«Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL) er et medisinsk oppslagsverk som oppdateres fortløpende. NEL brukes av norske leger, sykepleiere, helsesekretærer og annet helsepersonell.»
«Innholdet er basert på norsk og internasjonal forskning og mangeårig medisinsk erfaring. Gjennom å bruke NEL kan leger og andre brukere innen helsetjenesten holde seg oppdatert på det nyeste av forskning og fagstoff, og de kan på denne måten følge med i utviklingen.»
«NEL er Norges ledende oppslagsverk innenfor helsetjenesten, vi leverer også NEL til danske leger.»

eMedicineHealth.com is a consumer health information site that was launched in May 2003. The site contains over 900 health and medical articles written by physicians for patients and consumers.

«Basert på dokumentasjonsgrunnlaget (kap. 3-28) er det utarbeidet 13 råd om kosthold og fysiskaktivitet.
Råd 1 og 2 er basert på en helhetlig vurdering av kosthold og fysisk aktivitet, mens råd 3-13 er mer konkrete råd innenfor hver matvaregruppe, fysisk aktivitet og kosttilskudd.»
«Rådene tar utgangspunkt i matvarer og en matkultur som er vanlig i Norge. Kostrådene bør også inkorporeres slik at matglede og matens viktige sosiale betydning kan opprettholdes (se kapittel 28).»
«Dette er de samme rådene helsemyndighetene anbefaler oss å følge for å ha god helse, og som tar utgangspunkt i kunnskap som World Cancer Research Fund (WCRF) har samlet om mat og kreft.»
“World Cancer Research Fund International (WCRF International) leads and unifies a global network of cancer charities dedicated to the prevention and control of cancer by means of healthy food and nutrition, physical activity and body weight.
Stopping cancer before it starts.”
  • oncolex.no  og kreftlex.no,  nettsidene laget av leger ved Oslo Universitetssykehus for pasienter (kreftlex) og helsepersonell (oncolex):

«Oncolex er et fritt tilgjengelig nettbasert oppslagsverk med bakgrunnsstoff, prosedyrer innen diagnostikk, behandling og oppfølging av kreft, skrevet primært for helsepersonell. Nettstedet er utarbeidet av Institutt for medisinsk informatikk ved Oslo universitetssykehus og har vært på nett siden 2006. Oncolex har i dag gjennomsnittlig 8000 besøk pr uke.»
«Nettsidene er «ikke-kommersielt» og det kan bidra til at informasjonen oppfattes som pålitelig. All relevant informasjon samles på ett sted. Vi legger stor vekt på god design og brukervennlighet, slik at disse nettsidene skiller seg ut fra øvrige nettsider innen samme tema.»
 

Vårt mål og hvem står bak HelseogMat.net

Vårt mål er at statlig helsepolitikk, samt tradisjoner, kultur og økonomiske interesser ikke skal stå i veien for nyansert informasjon om hvordan mat påvirker helsen vår. Det finnes mange gode politiske føringer, som for eksempel det å utjevne sosiale forskjeller og skaffe arbeidsplasser i norske distrikter, men dette har lite med kunnskap om helse og mat å gjøre. Fiskeriindustrien er viktig for å opprettholde god økonomi og velstand i Norge, men dette bør ikke stå i veien for kunnskap om miljøgifter i fet fisk, kjøtt og ost.

Vi er to akademikere som startet og driftet denne siden, og vi har invitert flere kilder til å bidra. Vi har universitetsutdannelse innenfor medisin og samfunnsvitenskap, og erfaring fra offentlig og privat helsesektor og interesseorganisasjoner.