Hjem » Hjerte og mat » Hjerte- og karsykdommer: Årsaker og forebygging

Hjerte- og karsykdommer: Årsaker og forebygging

Sunn livsstil kan forebygge 80 % av åreforkalkninger i hjertets blodårer. Hjerte- og karsykdommer er en stor og ganske heterogen gruppe sykdommer.

 • De vanligste er de som skyldes forandringer på blodårene: åreforkalkning og innsnevring.
 • Høyt blodtrykk er en egen sykdom med andre mekanismer.
 • Rytmeforstyrrelser kan være uten kjent grunn (idiopatiske) og sekundære til forandringer i hjertemuskel pga/etter hjerteinfarkt.
 • Alvorlige sykdommer i hjertemuskel og hjertesekk er igjen en egen gruppe – disse, samt idiopatiske rytmeforstyrrelsen regnes ikke som -karsykdommer.

Nå snakker vi om de vanligste hjerte- og karsykdommene som oppstår pga skader på blodårene: hjerneslag, demens, hjerteinfarkt, åreforkalkninger og innsnevringer i øyne, nyrer, tarmer og beina. Egentlig er dette karsykdommer, og hjertet rammes kun sekundært.

Direkte årsak til disse hjerte- og karsykdommer i den vestlige verden er aterosklerose, en komplisert betennelsesprosess med betennelse, kolesterolavleiring, forkalkninger og innsnevringer i pulsårene. Her omtales kun de «vestlige» hjerte- og karsykdommene som hjertekrampe, hjerteinfarkt, hjerneslag, røykeben o.l.

Risikofaktorene for å utvikle hjerte- og karsykdom er:

 • Høyt kolesterol
 • røyking
 • høyt blodtrykk
 • blodets evne til å danne blodpropper
 • fedme.

Mat og kosthold kan påvirke disse risikfaktorene, unntatt røyking.

I Verdensbankens bok om sykdomskontrollprioritering i utviklingsland, skriver forfatterne følgende i kapittelet om sekundær forebygging av hjerte- og karsykdommer (les mer på PubMed):

“Cessation of smoking and dietary modifications are important goals of secondary prevention of CVD.”

Årsaker til åreforkalkning

Det er mange årsaker, eller risikofaktorer, som fører til hjerte- og karsykdommer. Jo flere risikofaktorer, jo større sannsynligheten for at en utvikler åreforkalkning og hjerte- og karsykdom. De vanligste risikofaktorene er:

Årsaker/risikofaktorer en kan gjøre noe med:

 • Høyt kolesterol og triglycerider,
 • røyking,
 • høyt blodtrykk,
 • stress,
 • diabetes,
 • lite av sunn plantekost og for mye mettet fett i kosten,
 • fedme, overvekt og
 • mangel på regelmessig fysisk aktivitet.

Årsaker/risikofaktorer en ikke kan gjøre noe med:

Arv, alder og kjønn.

Harvard Universitet skriver følgende:

Strong studies make it possible to link reductions in risk to these habits. Following a healthy lifestyle may prevent over 80% of cases of coronary artery disease, [24, 25] 50% of ischemic strokes, [26] 80% of sudden cardiac deaths, [27] and 72% of premature deaths related to heart disease. [28] In other words, a healthy lifestyle is a good investment in a longer, healthier life

Kosthold som årsak til hjerte- og karsykdommer

Det er funnet en direkte sammenheng mellom kosthold og utvikling av hjerte- og karsykdommer, samt sammenheng mellom kosthold og årsakene, eller risikofaktorene for hjerte- og karsykdommer som høyt kolestrerol og triglyserider, blodtrykk, diabetes og overvekt. Harvard Universitet skriver dette om forebygging av hjerte- og karsykdom med kosthold:

«The best diet for preventing heart disease is one that is full of fruits and vegetables, whole grains, nuts, fish, poultry, and vegetable oils; includes alcohol in moderation, if at all; and goes easy on red and processed meats, refined carbohydrates, foods and beverages with added sugar, sodium, and foods with trans fat.

 • People with diets consistent with this dietary pattern had a 31% lower risk of heart disease, a 33% lower risk of diabetes, and a 20% lower risk of stroke. [20]
 • A randomized controlled trial found that a Mediterranean diet supplemented with extra-virgin olive oil or nuts, both rich sources of unsaturated fat, reduced the incidence of major cardiovascular events amongst patients with cardiovascular disease over a 4.8-year follow-up period.»

Kosthold påvirker høyt blodtrykk og høyt kolesterol – årsaker til hjerneslag

Plantebasert kosthold med lite mettet fett påvirker årsaker til hjerte- og karsykdommer, som høyt kolesterol og høyt blodtrykk.

Les mer om kolesterolsenkende kost: Fiber, bygg og betaglukaner

En viktig påvirkbar årsak til hjerte- og karsykdom – kolesterol

Helsedirektoratet skriver at høyt kolesterolnivå i blodet er en viktig påvirkbar årsak til hjerteinfarkt:

 • “Personer med høyt kolesterol kan ha ulik risiko for hjerte- og karlidelser. For eksempel vil en person med LDL kolesterolnivå over 3 mmol/L sannsynligvis bli anbefalt behandling hvis de har en annen kjent risiko for hjerte- og karproblemer eller økt risiko for slag. Uten disse risikofaktorene er det ikke sikkert personen trenger behandling.”

Høyt kolesterol (hyperkolesterolemi) bidrar til åreforkalkninger og åreinnsnevringer. Norsk helseinformatikk, nhi.no, Nordens største oppslagsverk både for leger og pasienter, skriver følgende om hvordan høyt kolesterol bidrar til åreforkalkning og blir årsaken til hjerte- og karsykdommer:

Med stigende alder vil økende mengder med kolesterol og kalk bli avleiret i veggene til koronararteriene (hjertets kransårer). Slike avleiringer betegnes plakk. Prosessen betegnes aterosklerose (åreforkalkning). Et kosthold med mye kolesterol kombinert med røyking og fravær av mosjon kan påskynde en slik prosess.

Ettersom plakkene vokser, vil de begynne å hemme blodstrømmen. Det voksende plakket er omgitt av et hardt skall og har innvendig en bløt kjerne som inneholder kolesterol. Et slikt plakk kan sprekke opp og blottlegge det innvendige kolesterolet. Det kan da dannes løse biter av plakket. Slike løse biter kan stenge av arterien helt eller delvis. Jo mer arterien er blokkert, jo større skade blir det på hjertet.

Mettet fett, transfett og kolesterol i kosten er årsaker til høyt kolesterol i blodet

Det er en sannsynlig årsaksammenheng mellom kolesterol i kosten og høyt LDL-kolesterolnivået (det dårlige kolesterolet) i blodet. Høyt inntak av kolesterol via kosten er dog ikke den viktigste årsak til økt mengde kolesterol og triglyserider i blodet. Det anbefales likevel å fokusere på å redusere inntaket av mettet fett fremfor reduksjon av kolesterolinnatket. Høyt inntak av transfettsyrer (over 1 % av det totale energiinntaket) gjennom kosten, samt flere andre faktorer påvirker utviklingen i negativ retning.

Ernæringsrådet skriver følgende (Kostrådene, side 130) skriver følgende om inntak av mettet fett og kolesterol:

«American Dietetic Association (5) konkluderer med at inntak av mettede fettsyrer, transfettsyrer og kolesterol øker innholdet av total- og LDL-kolesterol i plasma, og at mettede fettsyrer og transfett-syrer har en større kolesteroløkende effekt enn kostkolesterol. Videre konkluderer American Dietetic Association (5) at det er en overbevisende dokumentasjon for at et kosthold som inneholder 25-35 %total fett, 7 E% mettede fettsyrer og transfettsyrer og 200 milligram kolesterol/døgn, reduserer risiko for utvikling av koronar hjertesykdom.»

Se tabellen i kostholdsrådene 2011, side 25 og 27.

Høyt kolesterol er en viktig, dog ikke den eneste risikofaktoren for utvikling av hjerte- og karsykdommer. Les mer om kolesterol i kosten:

Det har vært en diskusjon hvorvidt utskifting av mettede fettsyrer med flerumettede fettsyrer vil redusere risiko for koronar hjertesykdom. Til tross for at enkelte nye studier stiler spørsmålstegn om sammenhengen mellom mettet fett og hjerte- og karsykdom er like sterk som tidligere antatt, har man likevel en solid kunnskap om at sammenhengen er tilstede.

Flere uavhengige organisasjoner og ekspertpaneler, både statlige og private, konkluderer med at utskiftning av mettede fettsyrer med umettede er gunstig med tanke på både primær og sekundær forebygging av hjerte- og karsykdommer. Les mer om kosthold ved hjerte- og karsykdom

Les mer om hjerte- og karsykdommer, sunn mat, kosthold og ernæring:

Les mer om kosthold, ernæring og livstilssykdommer:

Reklame

Få Twitter-oppdateringer fra Helseogmat.net

Stikkord

%d bloggere liker dette: