Hjem » Hjerte og mat » Hjerte- og karsykdommer: Årsaker og forebygging

Hjerte- og karsykdommer: Årsaker og forebygging

Direkte årsak til hjerte- og karsykdommer i den vestlige verden er aterosklerose, en komplisert betennelsesprosess med betennelse, kolesterolavleiring, forkalkninger og innsnevringer i pulsårene. Her omtales kun de «vestlige» hjerte- og karsykdommene som hjertekrampe, hjerteinfarkt, hjerneslag, røykeben o.l.

Det er mange årsaker, eller risikofaktorer, som fører til hjerte- og karsykdommer. Jo flere risikofaktorer, jo større sannsynligheten for at en utvikler åreforkalkning og hjerte- og karsykdom. De vanligste risikofaktorene, ifølge Norsk helseinformatikk, er:

Årsaker/risikofaktorer en kan gjøre noe med:

Høyt kolesterol og triglycerider, røyking, høyt blodtrykk, stress, diabetes, mye fett i kosten, fedme, overvekt og mangel på regelmessig fysisk aktivitet.

Årsaker/risikofaktorer en ikke kan gjøre noe med:

Arv og kjønn.

Les mer om kosthold som risikofaktor for utvikling av hjerte- og karsykdom

Kosthold som årsak til hjerte- og karsykdommer

Det er funnet en direkte sammenheng mellom kosthold og utvikling av hjerte- og karsykdommer, samt sammenmehng mellom kosthold og årsakene, eller risikofaktorene for hjerte- og karsykdommer som høyt kolestrerol og triglyserider, blodtrykk, diabetes og overvekt.

Kosthold påvirker høyt blodtrykk og høyt kolesterol – årsaker til hjerneslag

Plantebasert kosthold med lite mettet fett påvirker årsaker til hjerte- og karsykdommer, som høyt kolesterol og høyt blodtrykk. Videre skriver Helsedirektoratet følgende c om sammenheng mellom kosthold, høyt blodtrykk og hjerneslag:

  • “Høyt blodtrykk er en viktig risikofaktor for hjerneslag. Et kosthold rikt på grønnsaker, frukt, fullkornsprodukter og magre meieriprodukter og med lite mettet fett og salt minsker risikoen for høyt blodtrykk.»
  • “Flere studier har vist at endringer av kostholdet kan bedre prognosen betydelig for dem som er rammet av hjerteinfarkt. Kontrollerte intervensjonsstudier har vist at omlegging til anbefalt kosthold senker serum-kolesterol og blodtrykk både blant friske og blant pasienter. Nøye kontrollerte kostintervensjonsstudier har vist at omlegging fra vanlig til anbefalt kosthold kan senke blodtrykket betydelig, på tross at man holdt vekten stabil hos de som deltok i studien.”

Se tabellen som viser sammenhengen mellom kosthold, fysisk aktivitet og risiko for å utvikle hjerte- og karsykdommer.

Les mer om kolesterolsenkende kost: Fiber, bygg og betaglukaner

En viktig påvirkbar årsak til hjerte- og karsykdom – kolesterol

Helsedirektoratet skriver at høyt kolesterolnivå i blodet er den viktigste påvirkbare årsaken til hjerteinfarkt:

  • “Høyt kolesterol er den viktigste påvirkbare risikofaktoren for hjerteinfarkt. Andre viktige risikofaktorer er røyking, høyt blodtrykk, blodets evne til å danne blodpropper og fedme. Med unntak for røyking, kan kostholdets sammensetning påvirke disse risikfaktorene.”
  • “Den store Interheart-studien fra 52 land viste at ni påvirkbare risikofaktorer kunne forutsi 90 prosent av forekomsten av hjerteinfarkt. I Interheart-studien sammenlignet man rundt 15 000 pasienter som hadde hatt sitt første hjerteinfarkt med rundt 15 000 friske kontrollpersoner i 52 land fra alle kontinenter. Det var en sterk gradert sammenheng mellom risiko for infarkt og nivå på blodlipidene og hvor mye man røykte. Diabetes, høyt blodtrykk, bukfedme, psykososiale faktorer, lavt inntak av frukt og grønnsaker, fysisk inaktivitet og alkoholinntak var de andre risikofaktorene som kunne forutsi risikoen for hjerteinfarkt.”

Høyt kolesterol (hyperkolesterolemi) bidrar til åreforkalkninger og åreinnsnevringer. Norsk helseinformatikk, Nordens største oppslagsverk både for leger og pasienter, skriver følgende om hvordan høyt kolesterol bidrar til åreforkalkning og blir årsaken til hjerte- og karsykdommer:

«Med stigende alder vil økende mengder med kolesterol og kalk bli avleiret i veggene til koronararteriene (hjertets kransårer). Slike avleiringer betegnes plakk. Prosessen betegnes aterosklerose (åreforkalkning). Et kosthold med mye kolesterol kombinert med røyking og fravær av mosjon kan påskynde en slik prosess.
Ettersom plakkene vokser, vil de begynne å hemme blodstrømmen. Det voksende plakket er omgitt av et hardt skall og har innvendig en bløt kjerne som inneholder kolesterol. Et slikt plakk kan sprekke opp og blottlegge det innvendige kolesterolet. Det kan da dannes løse biter av plakket. Slike løse biter kan stenge av arterien helt eller delvis. Jo mer arterien er blokkert, jo større skade blir det på hjertet.»

Mettet fett, transfett og kolesterol i kosten er årsaker til høyt kolesterol i blodet

Det er en sannsynlig årsaksammenheng mellom kolesterol i kosten og høyt LDL-kolesterolnivået (det dårlige kolesterolet) i blodet. Høyt inntak av kolesterol via kosten er dog ikke den viktigste årsak til økt mengde kolesterol og triglyserider i blodet. Det anbefales likevel å fokusere på å redusere inntaket av mettet fett fremfor reduksjon av kolesterolinnatket. Høyt inntak av transfettsyrer (over 1 % av det totale energiinntaket) gjennom kosten, samt flere andre faktorer påvirker utviklingen i negativ retning.

Ernæringsrådet skriver følgende (Kostrådene, side 130) skriver følgende om inntak av mettet fett og kolesterol:

«American Dietetic Association (5) konkluderer med at inntak av mettede fettsyrer, transfettsyrer og kolesterol øker innholdet av total- og LDL-kolesterol i plasma, og at mettede fettsyrer og transfett-syrer har en større kolesteroløkende effekt enn kostkolesterol. Videre konkluderer American Dietetic Association (5) at det er en overbevisende dokumentasjon for at et kosthold som inneholder 25-35 %total fett, < 7 E% mettede fettsyrer og transfettsyrer og < 200 milligram kolesterol/døgn, reduserer risiko for utvikling av koronar hjertesykdom.»

Se tabellen i kostholdsrådene, side 25 og 27.

Høyt kolesterol er en viktig, dog ikke den eneste risikofaktoren for utvikling av hjerte- og karsykdommer. Les mer om kolesterol i kosten:

Det har vært en diskusjon hvorvidt utskifting av mettede fettsyrer med flerumettede fettsyrer vil redusere risiko for koronar hjertesykdom. Til tross for at enkelte nye studier stiler spørsmålstegn om sammenhengen mellom mettet fett og hjerte- og karsykdom er like sterk som tidligere antatt, har man likevel en solid kunnskap om at sammenhengen er tilstede. Flere uavhengige organisasjoner og ekspertpaneler, både statlige og private, konkluderer med at utskiftning av mettede fettsyrer med umettede er gunstig med tanke på både primær og sekundær forebygging av hjerte- og karsykdommer. Les mer om kosthold ved hjerte- og karsykdom

Se tabellen som viser sammenhengen mellom kosthold, fysisk aktivitet og risiko for å utvikle hjerte- og karsykdommer.

Les mer om hjerte- og karsykdommer, sunn mat, kosthold og ernæring:

Les mer om kosthold, ernæring og livstilssykdommer:

Kilder:
  1. http://nhi.no/sykdommer/hjerte-kar/koronarsykdom/hjerteinfarkt-arsaker-15400.html
  2. http://nhi.no/forside/kroppen-var/sykdomsprosesser/areforkalkning-1546.html
  3. http://nhi.no/sykdommer/hjerte-kar/koronarsykdom/hjerteinfarkt-arsaker-15400.html?page=2
  4. http://helsenorge.no/Helseogsunnhet/Sider/Mat-og-helse/Hjerte-kar.aspx
  5. http://helsenorge.no/Helseogsunnhet/Sider/Spis-variert.aspx
  6. http://www.nettdoktor.no/sykdommer/fakta/hjertekarsykdommer.php

Få Twitter-oppdateringer fra Helseogmat.net

%d bloggere liker dette: