Hjem » Helse og mat » Offentlige kostholdsanbefalinger farget av matkultur

Offentlige kostholdsanbefalinger farget av matkultur

Hvorfor er det ikke nok med kostholdsanbefalinger fra det offentlige?

Rapporten «Kostråd for å fremme folkehelsen og forebygge kroniske sykdommer» fra Nasjonalt råd for ernæring er utvilsomt noen av de beste og mest objektive kunnskapsoppsummeringer og baseres på en solid, internasjonal kunnskap. Men når helsemyndighetene «oversetter» denne oppsummeringen til kostholdsråd, må helsemyndighetene ta utgangspunkt i bl.a. befolkningens matvaner og matkultur i Norge. På samme måte som helsemyndighetene i andre land hadde gjort. Dette er helt korrekt, siden rådene gis til hele landet samtidig.  Men dette er ikke nok hvis enkeltpersoner ønsker en nyansert informasjon. Nasjonalt råd for ernæring sier følgende om kostholdsråd, matvaner og mattradisjoner:

“For å oppnå en bedre folkehelse bør mange justere eller endre sine spise- og levevaner, noe som kan være en stor utfordring. Rådene bør være til hjelp for den enkelte til å oppnå en gradvis endring av sine vaner.»
“Rådene tar utgangspunkt i matvarer og en matkultur som er vanlig i Norge. Kostrådene bør også inkorporeres slik at matglede og matens viktige sosiale betydning kan opprettholdes”.

Nøkkelhullet

Et godt eksempel er «Nøkkelhullet». Helsedirektoratets publukmnettside skriver følgende:

«Se etter Nøkkelhullet når du handler. Det gjør det enklere å sette sammen et sunt, variert og godt kosthold.»

Denne anbefalingen er gitt ut av praktiske grunner. «Grandiosa», kjøttpålegg og kjøttdeig merkes med Nøkkelhullet til tross for at disse produktene er bearbeidet/konservert med salt og natriumnitritt. Nasjonalt råd for ernæring skriver samtidig at verdens ledende kreftforskere, WCRF, fraråder å spise bearbeidet kjøtt.

Få Twitter-oppdateringer fra Helseogmat.net

<span>%d</span> bloggere like this: