Hjem » Helse og mat » Norske anbefalinger for ernæring 2011

Norske anbefalinger for ernæring 2011

Norske anbefalinger for ernæring, eller «Kostråd for å fremme folkehelsen og forebygge kroniske sykdommer», utgitt i 2011, er basert på oppsummering av mange ulike studier om kosthold, sykdom og helse.

Livsstilssykdommer som diabetes, fedme og hjerte- og karsykdommer, samt kreft, utgjør et stort problem i dagens samfunn. De medfører både lidelse, redusert livskvalitet og for tidlig død for mennesker og krever store ressurser. Mange av tilfellene kunne vært unngått hvis befolkningen hadde et bedre og sunnere kosthold.

Oppsummering av kostrådene

Norske anbefalinger for ernæring er utgitt som en bok på 356 sider, og finnes tilgjengelig på nettet. Sammendrag av norske anbefalinger for ernæring, kun 14 sider, kan du laste ned her:

http://www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/kostrad-for-a-fremme-folkehelsen-og-forebygge-kroniske-sykdommer/Documents/oppsummering-av-kos-.pdf

Norske anbefalinger for ernæring – hele rapporten

«Kostråd for å fremme folkehelsen og forebygge kroniske sykdommer» ligger på nettet og kan lastes ned gratis

  • Tema: Ernæring
  • Kategori: Rapporter
  • Utgiver: Helsedirektoratet
  • Ansvarlig avdeling: Nasjonalt folkehelsearbeid
  • År:2011
  • Antall sider: 356
  • IS-nummer: IS-1881
Målgruppe: Personer med bakgrunn i helsefag og andre som arbeider med kostholdsrelaterte problemstillinger.

Hva er «Kostråd for å fremme folkehelsen og forebygge kroniske sykdommer»?

Dette skriver Helsedirektoratet om norske anbefalinger for ernæring:

«Sammenhengen mellom kosthold og helse er kompleks, og den internasjonale forskningen på dette fagområdet er omfattende. For å oppsummere denne forskningen på en systematisk måte, nedsatte Nasjonalt råd for ernæring en arbeidsgruppe i 2006 med oppdrag å oppdatere det faglige grunnlaget for nasjonale kostråd.
Rapporten beskriver både metodologien og det vitenskapelige grunnlaget som ligger bak kostrådene og konkluderer med konkrete kostråd. Det er lagt vekt på at rapporten skal være systematisk og uavhengig, og at prosessen som har ledet fram til rådene har vært åpen og transparent.»

Kostrådene er også tilgjengelig i popularisert form på helsenorge.no, kostholdsrådene

13 norske kostholdsråd fra 2011, kort oppsummert

  • Råd 1: Det anbefales et kosthold som hovedsakelig er plantebasert, og som inneholder mye grønnsaker, frukt, bær, fullkorn og fisk, og begrensede mengder rødt kjøtt, salt, tilsatt sukker og energirike matvarer. 
Reklame

Få Twitter-oppdateringer fra Helseogmat.net

Stikkord

%d bloggere liker dette: