Hjem » Kreftrisiko og mat » Hva er kreft og hvordan forebygge kreft?

Hva er kreft og hvordan forebygge kreft?

Hva er kreft? Hvorfor får man kreft og hvem får kreft?

  • Oncolex, en nettside laget av bl.a. kreftleger ved Oslo Universitetssykehus, forklarer hva kreft er:
«Kreft er en sykdom som starter i en celle, men som kan utvikle seg til å skade et organ, et organsystem eller en hel organisme. I motsetning til cellene i godartede svulster har kreftcellene evne til å vokse inn i andre organer og spre seg via blod eller lymfesystemet.»
  • Store norske leksikon: Kreft er det samme som neoplasi:
«En neoplasi er en vekstforstyrrelse, en ny vekst av celler som vokser unormalt i forhold til den vanlige vekst og utvikling i organet og uavhengig av kroppens vanlige reguleringsmekanismer. Andre ord som benyttes på neoplasi er svulst og tumor. Mens neoplasi også inkluderer vekstforstyrrelser i bloddannende celler i benmargen (leukemier), er en svulst en neoplasi som kan påvises som en distinkt kul, knute eller fortykkelse. Tumor betyr kul, knute eller fortykkelse og kan skyldes mange ulike prosesser hvorav neoplasi (svulst) er én. I klinisk praksis bruker man ofte tumor, svulst og neoplasi om hverandre.»

Enkelte typer kreft kan helbredes (som regel ved et kirurgisk inngrep, en operasjon) og har derfor en god prognose. Andre typer kreft oppdages ikke tidlig nok til å kunne behandles.

Relaterte emner:

Hvordan forebygge kreft ved hjelp av kosthold?

Kosthold spiller en rolle i forebygging av kreft. Noen matvarer øker risiko for kreft og andre matvarer reduserer kreftrisikoen. Helsemyndighetene i flere land, samt store internasjonale organisasjoner har utarbeidet kostråd som hjelper til å forebygge både kreft og andre sykdommer.

Matvarer som kan føre til kreft: Rødt kjøtt og bearbeidet kjøtt, både av hvitt og rødt kjøtt, er sterkt knyttet til kreft. Bearbeidet kjøtt er kjøtt av både hvitt og rødt kjøtt som er konservert ved å tilsette enten salt, nitrat eller nitritt, samt kjøtt som er røykt. Stekt og grillet kjøtt kan også føre til kreft, men sammenhengen er svakere. Energirike matvarer kan bidra til fedme, som i seg selv er en risikofaktor for kreft. Les mer om flere typer kjøtt, både rødt og hvitt, som fører til kreft. Les om sammenheng mellom kosthold og kreft her.

USAs kreftforening om kosthold og kreftforebygging

For å redusere risikoen for kreft, bør vi spise mer mat fra planteriket og mindre kjøtt. 9 juni 2020 ble den nyeste versjonen av den USAs kreftforeningens retningslinjer for kosthold og fysisk aktivitet (American Cancer Society’s Diet and Physical Activity Guideline) publisert. Denne er utviklet av et nasjonalt panel av eksperter innen kreftforskning, offentlig politikk og sykdomsforebygging, og hvor målet er kreftforebygging.

I tillegg til fysisk aktivitet og det å holde sunn vekt, være fysisk aktiv og begrense/kutte ut alkohol, anbefaler forfatterne et kosthold som først og fremst inkluderer frukt, grønnsaker, belgfrukter og fullkorn. Matvarene vi bør redusere eller kutte ut er rødt kjøtt, ferdigprodukter av kjøtt, brus, ultrabearbedet mat og hvitt mel.

All tilgjengelig forskning setter konsekvent et slikt kostholdsinntak i forbindelse med redusert risiko for kreft, redusert risiko for å dø av kreft og redusert risiko for andre sykdommer, samt fordeler for miljøet.

Sitert retningslinjen:

«A healthy eating pattern includes:

◦Foods that are high in nutrients in amounts that help achieve and maintain a healthy body weight;◦A variety of vegetables—dark green, red, and orange, fiber‐rich legumes (beans and peas), and others;◦Fruits, especially whole fruits with a variety of colors; and◦Whole grains.

A healthy eating pattern limits or does not include:◦Red and processed meats;◦Sugar‐sweetened beverages; or◦Highly processed foods and refined grain products.»

Livsstilsfaktorer og kreft: Overvekt, røyk, inaktivitet, alkohol

Det er flere livsstillsfaktorer som virker kreftforebyggende: Fysisk aktivitet, normal vekt, riktig kosthold og røykfrihet.

Se anbefalinger til Verdens stiftelse for kreftforskning, WCRF, for forebygging av kreft:

  • Don’t use supplements to protect against cancer
  • Be as lean as possible without becoming underweight
  • Be physically active for at least 30 minutes every day. There is strong evidence that physical activity protects against cancers including bowel and breast cancer.
  • It is best for mothers to breastfeed
Recommendations for cancer survivors
  • After treatment, cancer survivors should follow the recommendations for cancer prevention
And, always remember – do not smoke or chew tobacco.»

Verdens største organisasjon innen kreftforskning, WCRF

har utviklet grundig metodologi for oppsummering av all tilgjengelig forskning om kosthold og utvikling av kreft. På bakgrunn av oppsummeringen har WCRF lagd konkrete anbefalinger for forebygging av kreft. Heldigvis, sammenfaller disse anbefalingene med kostråd for forebygging av hjerte- og karsykdom, diabetes type to og overvekt.

Anbefalinger for livsstil, der fire av ti angår kosthold, og kreftforebygging er her https://www.wcrf.org/dietandcancer/recommendations-about

Når det gjelder kosthold, er anbefalingene slike:

World Cancer Research Funds store rapport fra 2018 som konstaterer at vi kan forebygge 50 % av all kreft dersom vi får til en vridning til minimum 2/3 plantebasert kosthold, der pølser og annen junc food unngås, samt kutter ut tobakksrøyk og holder oss slanke.

Forskere fra Harvard University

har regnet ut at kjøttkutt kan forebygge en tredjedel av for tidlige dødsfall, skriver The Telegraph:

«At least one-third of early deaths could be prevented if everyone moved to a vegetarian diet, Harvard scientists have calculated.

Dr Walter Willett, professor of epidemiology and nutrition at Harvard Medical School said the benefits of a plant-based diet had been vastly underestimated.»

Les mer om kreft, sunn mat, kosthold og ernæring:

Les mer om kosthold, ernæring og livstilssykdommer:

Kilder:
  1. http://www.oncolex.no/no/Pasient%20og%20parorende%20info/Diagnoser/Generelle%20informasjonskriv/Hva%20er%20kreft?lg=patientinfo
  2. https://kreftforeningen.no/om-kreft/hva-er-kreft/
  3. http://www.wcrf.org/cancer_research/cup/recommendations.php

Få Twitter-oppdateringer fra Helseogmat.net

Stikkord

%d bloggere liker dette: