Hjem » Kreftrisiko og mat » Hva er kreft og hvordan forebygge kreft?

Hva er kreft og hvordan forebygge kreft?

Hva er kreft? Hvorfor får man kreft og hvem får kreft?

  • Oncolex, en nettside laget av bl.a. kreftleger ved Oslo Universitetssykehus, forklarer hva kreft er:
«Kreft er en sykdom som starter i en celle, men som kan utvikle seg til å skade et organ, et organsystem eller en hel organisme. I motsetning til cellene i godartede svulster har kreftcellene evne til å vokse inn i andre organer og spre seg via blod eller lymfesystemet.»
  • Store norske leksikon: Kreft er det samme som neoplasi:
«En neoplasi er en vekstforstyrrelse, en ny vekst av celler som vokser unormalt i forhold til den vanlige vekst og utvikling i organet og uavhengig av kroppens vanlige reguleringsmekanismer. Andre ord som benyttes på neoplasi er svulst og tumor. Mens neoplasi også inkluderer vekstforstyrrelser i bloddannende celler i benmargen (leukemier), er en svulst en neoplasi som kan påvises som en distinkt kul, knute eller fortykkelse. Tumor betyr kul, knute eller fortykkelse og kan skyldes mange ulike prosesser hvorav neoplasi (svulst) er én. I klinisk praksis bruker man ofte tumor, svulst og neoplasi om hverandre.»

Enkelte typer kreft kan helbredes (som regel ved et kirurgisk inngrep, en operasjon) og har derfor en god prognose. Andre typer kreft oppdages ikke tidlig nok til å kunne behandles.

Relaterte emner:

Hvordan forebygge kreft ved hjelp av kosthold?

Kosthold spiller en rolle i forebygging av kreft. Noen matvarer øker risiko for kreft og andre matvarer reduserer kreftrisikoen. Helsemyndighetene i flere land, samt store internasjonale organisasjoner har utarbeidet kostråd som hjelper til å forebygge både kreft og andre sykdommer.

Matvarer som kan føre til kreft: Rødt kjøtt i mengden over 500 gram per uke og bearbeidet kjøtt, både av hvitt og rødt kjøtt, er sterkt knyttet til kreft. Bearbeidet kjøtt er kjøtt av både hvitt og rødt kjøtt som er konservert ved å tilsette enten salt, nitrat eller nitritt, samt kjøtt som er røykt. Stekt og grillet kjøtt kan også føre til kreft, men sammenhengen er svakere. Energirike matvarer kan bidra til fedme, som i seg selv er en risikofaktor for kreft. Les mer om flere typer kjøtt, både rødt og hvitt, som fører til kreft. Les om sammenheng mellom kosthold og kreft her.

Livsstilsfaktorer og kreft: Overvekt, røyk, inaktivitet, alkohol

Det er flere livsstillsfaktorer som virker kreftforebyggende: Fysisk aktivitet, normal vekt, riktig kosthold og røykfrihet.

Se anbefalinger til Verdens stiftelse for kreftforskning, WCRF, for forebygging av kreft:

  • Don’t use supplements to protect against cancer
  • Be as lean as possible without becoming underweight
  • Be physically active for at least 30 minutes every day. There is strong evidence that physical activity protects against cancers including bowel and breast cancer.
  • It is best for mothers to breastfeed
Recommendations for cancer survivors
  • After treatment, cancer survivors should follow the recommendations for cancer prevention
And, always remember – do not smoke or chew tobacco.»

Les mer om kreft, sunn mat, kosthold og ernæring:

Les mer om kosthold, ernæring og livstilssykdommer:

Kilder:
  1. http://www.oncolex.no/no/Pasient%20og%20parorende%20info/Diagnoser/Generelle%20informasjonskriv/Hva%20er%20kreft?lg=patientinfo
  2. https://kreftforeningen.no/om-kreft/hva-er-kreft/
  3. http://www.wcrf.org/cancer_research/cup/recommendations.php

Få Twitter-oppdateringer fra Helseogmat.net

%d bloggere liker dette: