Hjem » Hjerte og mat » Kosthold ved hjerte- og karsykdommer » Kolesterolnivå og transfett fra smør, ost og kjøtt

Kolesterolnivå og transfett fra smør, ost og kjøtt

Transfett fra ost, smør og kjøtt i mengder større enn 0,5 % av det totale energiinntaket kan være helseskadelig. Transfett fører til økt kolesterol og triglyserider, og øker dermed risiko for hjerte- og karsykdommer som bl.a. hjerteinfarkt. Transfett øker også insulinresistens og bidrar til abdominal fedme.

Små mengder animalsk transfett, under 0,5 energiprosent (% E) ser ikke ut til å øke risikoen for hjerte-og karsykdom  nevneverdig. Større mengder transfett fra ost, smør og kjøtt kan ha negative helseeffekter, bl.a. økning av nivået av LDL-kolesterolet og triglyserider, reduksjon av HDL-kolesterolet, økning av ratio total kolesterol/HDL-kolesterol og apo-B-to-apo-A-I ratio.

Textbook of Cardiovascular Medicine, 2012 (side 1000) om transfett

«TFA (Trans Fatty Acids) are unsaturated fats with at least one double bond i a transconfiguration. Major dietary sources are foods made with partially hydrogenated oils, such as baked goods, deep-fried foods, packaged snacks, and shortening used for home cooking.
Ruminant (e.g., cow, sheep, goat) meats and milk contain småll amounts og TFAs, formed by gut microorganisms. Compared with TFAs from partially hydrogenated oils, the low levels og ruminant TFAs consumed (<0,5%E) do nok appear to increase CVD risk appreciably.
Higher amounts of TFA intake have clear adverse lipid effects, including raising LDL-C, TG, and lipoprotein(a), lowering HDL-C, and increasingTC/HDL-C and apo-B-to-apo-A-I ratios. (…) Based on controlled trials, observational studies, TFAs may also promote inflammation, endothelial dysfunction, insulin resistance, visceral adiposity, and arrhytmia.»

Innholdet av transfett i ulike matvarer

Innholdet av transfett i ulike matvarer kan man sjekke på matvaretabellen.no  Bruk «Velg næringsstoffer» oppe til høyre på nettsiden, og hakk av for «Trans-umettede fettsyrer». Se også side 100 i Kostrådene

Ernæringsrådet om transfett og hjerte- og karsykdommer

Det er sannsynlig at transfettsyrer øker risiko for hjerte- og karsykdommer. Statens ernæringsråd skriver at ruminant transfett, dvs. transfett som naturlig forekommer i produkter fra drøvtyggere (melk, ost, smør og fete kjøttprodukter) kan også ha helseskadelig effekt (side 119):

  • «Resultater antyder også at effekten av transfettsyrer som naturlig finnes i meieriprodukter og transfettsyrer som lages under industri­produksjon, er den samme. «
  • «Det er ikke avklart om transfettsyrer fra dyrefett eller fra delvis herdet fett har samme helseeffekt. Det er mulig at konjugert linolensyre, som i hovedsak kommer fra meieriprodukter, kan være gunstig med hensyn til aterosklerose, men det er foreløpig ikke nok kunnskap til å trekke sikre konklu­sjoner.»

Se også tabellen på side 25, 27,30 og 38 i Kostrådene.

Et lavt inntak av kjøttprodukter versus korn og fisk mtp. dødelighet

Kjøtt og kjøttprodukter inneholder transfett, mettet fett og kolesterol. Statens ernæringsråd skriver (side 234 i Kostrådene) følgende om inntak av kjøttprodukter, korn, grønnsaker, belgvekster og fisk mtp. total dødelighet:

«I en prospektiv observasjonsstudie av Trichopoulou et al. (75), som er en del av EPIC, hvor man studerte 23.000 personer i Hellas i 8,5 år, fant man at komponenter av middelhavskostholdet som høyt inntak av grønnsaker, lavt inntak av kjøtt og kjøttprodukter, er mer assosiert med redusert risiko for total mortalitet enn andre komponenter som kornprodukter og fisk. Et moderat alkoholinntak, høyt inntak av frukt, nøtter og belgvekster var også assosiert med redusert mortalitet.»

Les mer om hjerte- og karsykdommer, sunn mat, kosthold og ernæring:

Les mer om kosthold, ernæring og livstilssykdommer:

Kilder:
1. Textbook of Cardiovascular Medicine, 2012, http://www.us.elsevierhealth.com/Medicine/Cardiology/book/9781437703986/Braunwalds-Heart-Disease-A-Textbook-of-Cardiovascular-Medicine-Single-Volume/
2. http://helsedirektoratet.no/publikasjoner/kostrad-for-a-fremme-folkehelsen-og-forebygge-kroniske-sykdommer/Publikasjoner/kostrad-for-a-fremme-folkehelsen-2011.pdf

Få Twitter-oppdateringer fra Helseogmat.net

Stikkord

WHO
%d bloggere liker dette: