Hjem » Hjerte og mat » Kosthold ved hjerte- og karsykdommer » Hjerte- og karsykdommer og egg

Hjerte- og karsykdommer og egg

Det er en godt dokumentert sammenheng mellom inntak av kolesterol via kosten og økning av LDL-kolesterolet i blodet (det dårlige kolesterolet). Det er også en sammenheng mellom høyt kolesterolnivå i blodet og risiko for utvikling av åreforkalkninger og hjerte- og karsykdom. Sammenhengen mellom inntak av egg og utvikling av hjerte- og karsykdom er i 2021 enda større enn tidligere antatt.

Hjerte- og karsykdommer, egg og kolesterol – advarsel i 2011

Ernæringsrådets kostråd, kunnskapsgrunnlaget fra 2011, henholdsvis side 12 og 130,  skriver følgende om hjerte- og karsykdommer, egg og kolesterol:

«Nyere matvarebasert ernæringsforskning stiller imidlertid spørsmål ved om inntak av fete meieriprodukter og egg fører til en økt risiko for hjerte- og karsykdommer.»
 
«WHO 2003 (4) konkluderte at inntak av kolesterol i kostholdet sannsynligvisøker risiko for hjerte- og karsykdommer. Denne konklusjonen var basertpå intermediære endepunkter (LDL-kolesterol). Da denne assosiasjonen ikke støttes av studier som inkluderer kliniske endepunkter, er det ikke lagt vekt på denne konklusjonen ved utarbeidelseav kostråd.  (…)
 
Videre konkluderer American DieteticAssociation (5) at det er enoverbevisende dokumentasjon for at et kosthold som inneholder 25-35 % total fett, < 7 E% mettede fettsyrer og transfettsyrer og < 200 milligram kolesterol/døgn, reduserer risiko for utvikling av koronar hjertesykdom.»

Egg er spesielt rike på kolesterol. Eggeplomme inneholder 1200 mg kolesterol (per 100 gram eggeplomme). Ett egg bidrar med ca. 200 milligram kolesterol.

Og hva vet vi om hjerte- og karsykdommer og egg i 2021?

Hvor mange egg per uke kan du spise? Er det sunt å spise egg? Gir egg noen helsefordeler? Danmarks kostråd fra 2021 sier at to egg per uke er nok, og det samme gjør EAT-Lancet rapporten. Allerede i 2011 sa Nasjonalt råd for ernæring at det var ønskelig at forbruket av egg ikke skulle stige, og i 2019, på bakgrunn av flere nye studier, ble denne oppfordringen gjentatt av Folkehelseinstituttet.

Egg er hovedkilden til kolesterol i kosten, og omtrent en fjerdedel av befolkningen får økt kolesterolverdier i blodet når de spiser mye egg. Også de som har diabetes og andre risikofaktorer for hjerte- og karsykdom, som røyk, overvekt, alder, kjønn og arvelig belastning, bør ikke spise mer egg enn to per uke.

Hvor mye kolesterol per dag er trygt? Så lavt inntak som mulig

USAs kostråd 2020 (side 44) oppfordrer til et så lavt inntak av kolesterol fra kosten som mulig:

«The National Academies recommends that trans fat and dietary cholesterol consumption to be as low as possible without compromising the nutritional adequacy of the diet. The USDA Dietary Patterns are limited in trans fats and low in dietary cholesterol.»)

I tillegg er egg forbundet med kreft i tykktarm og prostata, og Alzheimers sykdom, men her er vitenskapelige bevis noen færre enn når det gjelder åreforkalkning og andre hjerte- og karsykdommer.

Mer enn to per uke gir økt helserisiko

Sitert intervju med divisjonsdirektør for fysisk og psykisk helse ved Folkehelseinstituttet Knut-Inge Klepp, på NRK.no 18.mars 2019:


«– I mellomtiden er ønskelig at forbruket i befolkningen ikke stiger og at det heller reduseres ned mot det nivået vi hadde for 10–15 år siden, sier Knut-Inge Klepp i Folkehelseinstiuttet.»

I samme artikkelen til NRK står det at nordmenn spiste i snitt fire egg i uka (inkludert egg i ferdigmat) i 2018. Et kraftig hopp fra 2,2 egg i uka i 2008. Kilde: SSB

Egg finnes i mange produkter – kaker, kjeks, gratenger

Mange produkter, som kaker, kjeks og annen bakst, fiskegratenger, vegetarprodukter inneholder ofte egg. Disse må tas i beregning når man vurderer hvor mye egg man spiser per uke. Egg i slike produkter er ofte bearbeidet, altså utsatt for industrielle prosesser som ikke bidrar positivt til matens sunnhet.

Kolesterol fra kosten øker risiko for å dø for tidlig, spesielt av hjerte- og karsykdom og kreft

I en studie fra 2021 på 521.120 deltakere

i alderen 50–71 år, publisert i PLoS Med, var inntak av egg og kolesterol assosiert med høyere risiko for å dø for tidlig, spesielt av hjerte- og karsykdom og kreft. Den økte dødeligheten forbundet med eggforbruk ble i stor grad påvirket av kolesterolinntaket. Funnene tyder på at det å begrense kolesterolinntaket og erstatte hele egg med eggehviter, eggerstatninger eller andre alternative proteinkilder, var gunstig for å redusere risiko for hjerte- og karsykdom, kreft og for tidlig død.

Inntak av hvert ytterligere 300 mg kost-kolesterol per dag var assosiert med henholdsvis 19%, 16% og 24% høyere dødelighet av hjerte- og karsykdom og kreft. Det anslås at kolesterolinntaket bidro til 63,2%, 62,3% og 49,6% høyere dødelighet av henholdsvis alle årsaker, HKS- og kreftdødelighet forbundet med eggforbruk.

Uten eggeplomme – mindre hjerneslag og Alzheimer, og lengre liv

De som brukte eggehvite/eggerstatninger hadde lavere dødelighet totalt og dødelighet av hjerneslag, kreft, luftveissykdom og Alzheimers sykdom. Hypotesen er at det å erstatte halvparten av et helt egg (med eggeplomme) med tilsvarende mengder eggehviter/ eggerstatninger, var relatert til lavere dødelighet av hjerte- og karsykdom, kreft og luftveissykdom.

«Conclusions In this study, intakes of eggs and cholesterol were associated with higher all-cause, CVD, and cancer mortality. The increased mortality associated with egg consumption was largely influenced by cholesterol intake. Our findings suggest limiting cholesterol intake and replacing whole eggs with egg whites/substitutes or other alternative protein sources for facilitating cardiovascular health and long-term survival.»

(Zhuang P, Wu F, Mao L, et al. Egg and cholesterol consumption and mortality from cardiovascular and different causes in the United States: A population-based cohort study. PLoS Med. 2021;18:e1003508-e1003531. doi: 10.1371/journal.pmed.1003508. https://journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371/journal.pmed.1003508 )

300 mg kolesterol fra mat per dag økte risiko for tidlig død og sykdom

En oppsummeringsstudie, Zhong 2019, som inkluderer nesten 30 000 voksne fra seks ulike kohortstudier hvor deltakerne ble fulgt i opptil 31 år, viser at 300 mg kolesterol per dag i kostholdet medførte en økning i risikoen for hjerte-og karsykdommer med 17 % og at risikoen for tidlig død, uansett årsak, økte med 18 %. I tillegg viste studien at et så beskjedent antall som tre til fire egg per uke økte risikoen for hjertesykdom og tidlig død med henholdsvis 6 og 8 %.
Men dette er ikke den eneste studien som viser at egg kan øke kolesterolinnholdet i blodet. En metaanalyse fra 2017, Rouhani, av 28 randomiserte kliniske studier analyserte effekten av egg på blodfett og konkluderte med at egg øker totalkolesterol, samt LDL og HDL i blodet.

(Kilder: Zhong VW, Van Horn L, Cornelis MC, Wilkins JT, Ning H, Carnethon MR, et al. Associations of Dietary Cholesterol or Egg Consumption with Incident Cardiovascular Disease and Mortality. JAMA – J Am Med Assoc. 2019;
Rouhani MH, Rashidi-Pourfard N, Salehi-Abargouei A, Karimi M, Haghighatdoost F. E“ects of Egg Consumption on Blood Lipids: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Clinical Trials. Journal of the American College of Nutrition. 2018. – se flere kilder om egg og kolesterol og helse her)

Kolesterolsensitivitet og egg

Det er anslått at to tredeler av befolkningen kan spise egg uten at blodkolesterolverdiene stiger. Mens en tredel av befolkninger reagerer med økning av blodkolesterolverdier ved å spise egg og annen mat rik på kolesterol, som f.eks. smør, ost, skalldyr og kyllingkjøtt. Dermed kan egg i teorien bidra til utvikling av hjerte- og karsykdommer hos en tredel av befolkningen.

Ernæringsådets kostråd, side 130, skriver følgende om egg og kolesterolnivå i blodet:

«Det er imidlertid store individuelle forskjeller på hvor effektivt kolesterol blir tatt opp fra tarmen, og hvordan kolesterolet i kosten påvirker kolesterolnivået i blodet. Hos noen øker kolesterolnivået i blodet kraftig ved økt mengde kolesterol i kosten, mens hos andre har det tilnærmet ingen betydning»

Overlege ved Lipidklinikken, Rikshospitalet og førsteamanuensis i ernæringsvitenskap ved Universitetet i Oslo, Kjetil Retterstøl sier følgende om egg og kolesterol (fra forskning.no):

“- Men det er sånn med eggeplomme at man reagerer ulikt på det. Noen personer er såkalte respondere – de får høyt kolesterol av det, mens andre er såkalte nonrespondere – de påvirkes ikke noe særlig av eggeplommens høye kolesterolinnhold.
Det er altså forskjell på hvor sterkt vi mennesker påvirkes av kolesterol i maten.”

Omega-6 og egg

Det spekuleres om det er kun kolesterol, eller også noen andre stoffer som finnes i egg, som f.eks. omega-6 fettsyrer, som forårsaker utvikling av åreforkalkning og hjerte- og karsykdommer. Per i dag finnes det lite dokumentasjon om det.

Se innholdet av omega-6 fettsyrer i ulike fettkilder i Kostrådene, side 136.

En potensiell sammenheng mellom kolesterol i kosten og hjerte- og karsykdommer – textbook 2012

Textbook of Cardivascular Medicine, 2012, side 999 – 1000 skriver at det er en sammenheng mellom kolesterol i kosten og risiko for utvikling av hjerte- og karsykdom:

“Høyere inntak av kolesterol, egg og skalldyr er forbundet med en høyere forekomst av diabetes mellitus i fem kohortstudier, noe som tyder på potensiell sammenheng mellom inntak av kolesterol via kosten, risiko for utvikling av diabetes og hjerte-og karsykdom, noe som krever videre studier.”

90 % reduksjon i triglyserider med riktig kosthold

Lipidklinikken, Oslo Universitetssykehus: sier at man kan oppnå en signifikant reduksjon i kolesterolverditallene ved omlegging til riktig kosthold:

«Du kan oppnå 10 – 30 % senkning av kolesterolet og opptil 90 % reduksjon av triglyseridene ved å følge et hjertevennlig kosthold.Du anbefales å legge om kostholdet ditt dersom du ikke allerede har gjort det. Kostholdsrådene du får ved Lipidklinikken er data fra internasjonal erkjent forskning omgjort til praktiske råd. Endringene av kolesterol og triglyserider kan skje i løpet av få uker. «
 
«Spis mindre kolesterolrike matvarer. Hold deg til ca. 2 egg per uke og spis lever og innmat maks 1 gang per måned.»

Inntaket av egg bør ikke øke

Matportalen.no om kolesterol i maten:

«Men myndighetene har uttalt at fordi egg har et høyt innhold av kolesterol, er det ønskelig at forbruket ikke stiger.» «Det er en sammenheng mellom inntaket av kolesterol fra kosten og nivået av kolesterol i blodet. Kolesterolnivået i blodet er en viktig risikofaktor for utvikling av hjertesykdom. Derfor anbefaler en del helsemyndigheter begrensning i inntaket av kolesterol.» 

Individuelle forskjeller i opptaket av kolesterol fra maten

En tredel av befolkningen er såkalte “respondere”, eller kolesterolsensitive. Disse får høyere kolesterol i blodet hvis de øker inntaket av kolesterolrik mat som egg, lever, and, meierismør, ost, kyllingkjøtt, rogn og kaviar.

Forskning.no  om sammenheng mellom kolesterolet i kosten og kolesterolnivåer i blodet:

Førsteamanuensis i ernæringsvitenskap ved Universitetet i Oslo og overlege ved Lipidklinikken, Rikshospitalet, Kjetil Retterstøl er spesialist på høyt kolesterol i blodet. Retterstøl sier til forkning.no:

«Det finnes ingen god test for lett å finne ut av om du er responder eller nonresponder, men man kan være responder uten å vite om det. (…) Den eneste metoden du og jeg kan bruke for å finne ut om vi er respondere eller nonrespondere på kolesterol, er å ta en kolesterolprøve hos legen, dra hjem og spise mye egg i noen uker, for så å ta nok en prøve for å se om eggeplommeinntaket har gjort utslag på kolesterolnivået.»

Kolesterolrike matvarer

Hvilke matvarer er spesielt rike på kolesterol? Produkter som inneholder over 100 mg kolesterol per 100 g produkt) er: Eggeplomme, tran, egg, kyllinglever, smør, kyllingvinger, rogn, kaviar,  reker, and, Bremykt, kyllinglår, ost, grillet kyllingkjøtt.

Matvaretabellen.no inneholder oversikt over innhold av kolesterol og andre næringsstoffer i de aller fleste norske matvarer.

Les mer om hjerte- og karsykdommer, sunn mat, kosthold og ernæring:

Les mer om kosthold, ernæring og livstilssykdommer:

Kilder:
  1. http://www.forskning.no/artikler/2012/august/330250
  2. http://www.matportalen.no/matvaregrupper/tema/egg/#tabs-1-2-anchor
  3. http://www.forskning.no/artikler/2012/august/330250
  4. http://matvaretabellen.no/
  5. http://www.oslo-universitetssykehus.no/pasient/behandlinger/Sider/kostholdsbehandling%20ved%20famili%C3%A6r%20hyperkolesterolemi%20%28fh%29.aspx
  6. http://communications.uwo.ca/western_news/stories/2012/August/research_finds_egg_yolks_almost_as_bad_as_smoking.html
  7. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0021915012005047
Reklame

Få Twitter-oppdateringer fra Helseogmat.net

Stikkord

%d bloggere liker dette: